1. ارزیابی میزان تأثیر اجرای دوره‌های جانبی دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره) در تحقق اهداف آموزشی نیروی دریایی راهبردی

سیدشهاب الدین حجازی؛ ابوطالب مطلبی ورکانی

دوره 3، شماره 7 ، زمستان 1395، صفحه 1-9

چکیده
  تحقیق حاضر با هدف بررسی میزان تأثیر تعدادی از دوره‌های جانبی برگزار شده در دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره) بر تحقق اهداف آموزشی نیروی دریایی راهبردی انجام پذیرفته است. در این تحقیق، جامعه آماری کلیه مدیران و فرماندهان سطوح میانی به بالای نداجا که حداقل 5 سال سابقه مدیریتی و فرماندهی داشته‌اند و تعدادی از دوره‌های جانبی مورد تحقیق ...  بیشتر

2. رابطه هوش هیجانی با هوش معنوی در بین دانشجویان دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره) نوشهر

مسلم گل میمی؛ سید ابراهیم همتی گلیان؛ علی مطلبی

دوره 3، شماره 7 ، زمستان 1395، صفحه 10-16

چکیده
  تحقیق به منظور بررسی رابطه ی بین هوش هیجانی با هوش معنوی دانشجویان دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ه) در سال تحصیلی 93 - 94 انجام است. روش تحقیق در‌این مطالعه از نوع توصیفی همبستگی می باشد.  جامعه ی آماری شامل 1340 نفر از دانشجویان دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره) بود که حجم نمونه بر اساس جدول «کرجسی و مورگان»298 نفر تعیین گردید. ...  بیشتر

3. موانع اقتصادی توسعه ورزش‌های ساحلی مطالعه موردی: (بخش مرکزی استان مازندران)

مرتضی دوستی؛ ابوالفضل درویشی؛ بهزاد باقریان

دوره 3، شماره 7 ، زمستان 1395، صفحه 17-30

چکیده
  هدف از این تحقیق بررسی موانع اقتصادی توسعه ورزش‌های ساحلی در استان مازندران بود. روش پژوهش، آمیخته بود. جامعه آماری شامل مسئولین استانداری استان مازندران، فرمانداری‌ها، اداره‌های ورزش و جوانان و همچنین مسئولین نجات‌غریق شهرهای ساحلی بود. روش نمونه‌گیری هدفمند و دردسترس بود. در بخش کیفی با استفاده از مصاحبه نیمه‌ساختاریافته ...  بیشتر

4. بررسی وضعیت عوامل ساختاری و کارآفرینی دانشگاهی دانشگاه های ارتش (مطالعه موردی: دانشگاه هوائی شهید ستاری)

عیسی پورشریعت؛ حسن محجوب؛ مهرداد مصطفایی

دوره 3، شماره 7 ، زمستان 1395، صفحه 31-43

چکیده
  این مقاله به بررسی وضعیت عوامل ساختاری و کارآفرینی دانشگاهی در دانشگاه هوائی شهید ستاری(وابسته به نیروی هوائی ارتش جمهوری اسلامی ایران) پرداخته است. نوع پژوهش از نظر هدف کاربردی و به جهت شیوه تحقیق از نوع آمیخته می باشد. جامعه آماری پژوهش، اعضاء هیئت علمی دانشگاه هوائی شهید ستاری بوده اند و جهت گردآوری داده ها از ابزارهای مصاحبه و ...  بیشتر

5. بررسی رابطه کاربرد شاخص سرمایه انسانی با بهره وری سازمان بنادر و دریانوردی استان مازندران

محبوبه سلیمان پورعمران؛ معصومه باقرپور

دوره 3، شماره 7 ، زمستان 1395، صفحه 44-52

چکیده
  هدف این تحقیق بررسی اثر کاربرد شاخص سرمایه انسانی بر بهره وری می باشد که به صورت موردی در سازمان بنادر و دریانوردی مورد مطالعه واقع شده است . روش تحقیق در این پژوهش توصیفی می باشد جامعه آماری در این پژوهش کلیه کارکنان سازمان بنادر و دریانوردی250 نفر بوده و با استفاده از  جدول مورگان بصورت تصادفی ۱۴۸نفر بعنوان،  نمونه انتخاب شدند. ...  بیشتر

6. ساخت و هنجاریابی ابزار خودسنجی مهارتهای تفکر در دانشجویان علوم دریایی استان مازندران

جواد سلیمانپور؛ سهراب هرسیج قاسمی

دوره 3، شماره 7 ، زمستان 1395، صفحه 53-69

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف ساخت و هنجاریابی مقیاس خودسنجی مهارتهای تفکر در دانشجویان علوم دریایی انجام شد. ابتدا مؤلفه‌های اصلی مهارت‌های تفکر در ابعاد شناختی و فراشناختی شناسایی شده و اعتبار و روایی عوامل اشباع‌کننده‌ی آن برآورد گردید. نوع تحقیق در پژوهش حاضر توصیفی- تحلیلی بوده که به روش پیمایشی انجام شد. جامعه آماری آن را کلیه دانشجویان ...  بیشتر

7. نقش مدل های خلاقیت در مرزشکنی دانش علوم دریایی

حمیدرضا نادی

دوره 3، شماره 7 ، زمستان 1395، صفحه 70-81

چکیده
  هدف از این مقاله بررسی نقش مدل های خلاقیت در مرزشکنی دانش علوم دریایی می باشد. بی شک تحقق توسعه پایدار برای هر کشوری در پرتو توسعه و پیشرفت دانش و تولید علم میسر خواهد بود بطوریکه در عصر کنونی دانائی محوری مهم ترین راهبرد موثر در حرکت به این سمت می باشد. پیشرفت سریع علم و تکنولوژی موجب گردیده تا فاصله زیادی بین کشورهای پیشرفته با سایر ...  بیشتر

8. مطالعه برهم کنش فرهنگی سواحل و بندرگاه های دریای کاسپین با دامنه های جنوبی البرز مرکزی(قرون میانه اسلامی)

رضا آخوندی؛ آراز نجفی؛ فرزاد مافی

دوره 3، شماره 7 ، زمستان 1395، صفحه 82-96

چکیده
  سواحل جنوبی دریای کاسپین با داشتن شرایط مساعد زیست محیطی و پتانسیل­های استراتژیک دریایی و زیربنایی، از دیرباز یکی از بزرگترین مراکز علمی، فنی، فرهنگی و اقتصادی ایران بشمار می­رود. موقعیت مساعد جغرافیایی سواحل و بندرگاه­های جنوبی دریای خزر, و تلاش دریانوردان، صنعتگران، تاجران و عالمان جهت ارتباط بازرگانی و تبادلات علمی، فنی ...  بیشتر

9. برررسی آموزش و تاکتیک‌های ژئواستراتژیک ارتش جمهوری اسلامی ایران درجریان جنگ‌های ناهمتراز

سیدمحمدجواد سیدی فرد؛ افشین متقی؛ حمید رضا کلثومیان

دوره 3، شماره 7 ، زمستان 1395، صفحه 97-107

چکیده
  جنگ به عنوان یکی از اشکال خصمانه‌ی پیگیری منافع، همواره در طول حیات خود رو به تحول بوده و در عصر حاضر ماهیتی نوین یافته است. جنگ‌های نامتقارن که از آن به جنگ‌های ناهمتراز نیز یاد می‌شود، در قالب اتحاد و پیمان-های فراقاره‌ای و بین‌المللی و با استفاده از همه‌ی ابزارهای فشار نظیر سیاست، تحریم اقتصادی، عملیات روانی و جنگ ظهور یافته ...  بیشتر