داوران

نام داور رشته تخصصی سمت / سازمان
مهدی آزادسرو مدیرگروه زبان انگلیسی، دانشگاه علوم دریایی امام خمینی، نوشهر، ایران
قربانعلی آقا احمدی دانشگاه آزاد چالوس
بهرنگ اسماعیلی شاد گروه علوم تربیتی، واحد بجنورد
شهرام ایرانی دانشگاه علوم دریایی
مهدی بابایی مدیریت ورزشی دانشکده تربیت بدنی دانشگاه آزاد کرج
معصومه باقرپور گروه علوم تربیتی، واحد بندرگز، دانشگاه آزاد اسلامی، بندرگز ، ایران
نیما بحرینی بهزادی دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره) - نوشهر- ایران
امیرنظام براتی گروه حقوق ،دانشکده مدیریت و کمیسر دریایی، دانشگاه علوم دریاییامام خمینی(ره)،نوشهر ، ایران
محمدهادی بریری مدیریت آموزشی استاد دانشگاه علوم دریایی امام خمینی
ابوالقاسم بریمانی استادیار گروه علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نکا
علیرضا پورالشریعه عضو هیئت علمی
حسینعلی تقی پور مدیریت آموزشی عضو هیات علمی
حمیدرضا تهمک دانشکده ناوبری و فرماندهی کشتی دانشگاه علوم دریایی نوشهر
سیدشهاب الدین حجازی رئیس مرکز آینده‌پژوهی دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره)
الهه حسینی مدیریت منابع انسانی دکتری رفتار سازمانی و مدیریت منابع انسانی
جواد خزایی
کامیان خزایی دانشگاه آزاد اسلامی چالوس
علی خلخالی گروه مدیریت آموزشی، واحد تنکابن، دانشگاه آزاد اسلامی ، تنکابن، ایران
مهدی خیراندیش مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه عوم و فنون هوایی شهید ستاری، تهران، ایران.
مهدی دهقانی سلطانی استادیار گروه مدیریت دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان، رفسنجان، ایران
حسن دولتی عضو هیئت علمی دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره)
مهدی دیهیم پور گروه مدیریت،دانشکده مدیریت وکمیسردریایی دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره)، نوشهر، ایران
هادی روحانی استادیار پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی وزارت علوم
مهدی سبک رو استادیار بخش بازرگانی دانشگاه یزد
عباسعلی سلمانی عضو هیئت علمی دانشگاه امام حسین(ع) - معاون آموزش دانشگاه امام حسین (ع)
جعفر سیاره دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار
بهزاد سیفی دانشگاه علوم دریایی
جواد صالحی دانشیار گروه حقوق بین الملل دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.
محمود صباحی زاده علوم انسانی-دانشکده مدیریت-استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس-ایران
صفیه طهماسبی لیمونی گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، واحد بابل، دانشگاه آزاد اسلامی، بابل، ایران
عبدالله عابدینی دانشگاه تهران
علیرضا عالی پور دانشگاه علوم دریایی
علی عباسی دانشکده تربیت‌بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه خوارزمی تهران، ایران
علی عبداله حبیب نوری گروه حقوق، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران
بیژن عبدالهی رئیس دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه خوارزمی
فریبا عدلی عضو هیأت علمی
سیده معصومه علوی مدیر مرکز مشاوره تخصصی
زهرا علیپور درویشی دانشگاه تهران شمال
علی علی محمدپور نداجا. دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره). دانشکده مدیریت
محمد غفاری مجلج عضو هیات علمی دانشگاه ازاد چالوس
فرزام فرزان گروه مدیریت ورزشی، دانشکده علوم ورزشی - دانشگاه مازندران،
حمید قاسمی عضو هیات علمی دانشگاه دانشگاه پیام نور
صمد کریم زاده هیات علمی
احمد کریمی مدیریت راهبردی مدیر آموزش عالی نیروهای مسلح- عضو هیئت علمی دانشگاه
فرزاد کریمی مدیریت آموزشی عضو هیات علمی دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره)
اکرم کریمی اصل گروه علوم ورزشی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران
مجید کفاشی دانشگاه آزاد اسلامی رودهن
داود کیاکجوری عضو هیئت علمی، معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد واحد چالوس
تقی گرگانی مدرس دانشگاه فرهنگیان
سهراب مجدفر کارشناس ارشد معماری کشتی دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره) نوشهر
حسن محجوب عضو هیئت علمی دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری- تهران - ایران
حامد محمدی شهرودی دانشگاه فردوسی مشهد
مهرداد مدهوشی استاد دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه مازندران، بابلسر ، ایران
ابوطالب مطلبی ورکانی معاون آموزش و تحصیلات تکمیلی
منوچهر مکی دانشگاه طبرستان
جاسم منوچهری استادیار مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت‌بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران
سید اسفندیار موسوی دانشگاه تهران-تربیت بدنی
سید محمد میرکمالی سردبیر
حمیدرضا نادی دانشکده علوم و فنون فارابی
فاطمه نارنجی ثانی مدیریت آموزشی استادیار گروه علوم تربیتی، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
فتاح ناظم مدیر گروه دکترا دانشگاه رودهن
مهدی نبی پور افروزی مدرس دانشگاه (مدعو)- دانشگاه ازاد اسلامی فیروزکوه
محمد علی نسیمی گروه مدیریت، واحد تنکابن، دانشگاه ازاد اسلامی
فرامرز نصری دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره) نوشهر دانشکده علوم پایه
مهوش نوربخش استاد گروه مدیریت ورزشی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران
محسن یعقوبی مربی دانشگاه سیستان و بلوچستان دانشکده مدیریت و اقتصاد
مجید یوسفی مدیر گروه رایانه و شبیه ساز دانشکده مهندسی برق دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره) نوشهر