مشخصات کلی نشریه

مشخصات کلی فصلنامه آموزش علوم دریایی

 

 • کشور محل چاپ: ایران
 • ناشر: دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره)
 • شاپا الکترونیکی: 2391-2717
 • وضعیت دسترسی به مقاله‌ها: دسترسی باز
 • وضعیت چاپ: الکترونیکی
 • نوبت‌های چاپ: فصلنامه
 • زبان فصلنامه: فارسی 
 • نوع مقالات قابل چاپ: مقالات پژوهشی
 • حوزه تخصصی: مدیریت آموزشی و منابع انسانی
 • نوع فصلنامه: علمی
 • دسترسی: آزاد
 • نمایه شده در: ISC، SID، سیویلیکا،مگیران و...
 • نوع داوری: داوری بسته و حداقل سه داور برای هر مقاله
 • آدرس پست الکترونیکی فصلنامه: mst.journals@gmail.com