اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 907

مقالات منتشر شده (از سال 1392)
تعداد شماره‌ها 25
تعداد مقالات 293
تعداد مشاهده مقاله 129378
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 11 روز
متوسط زمان داوری 25 روز
درصد پذیرش 31 %