پرسش‌های متداول

پیگیری وضعیت مقاله

برای پیگیری وضعیت مقاله با شماره کاربری نویسنده مسئول وارد سامانه شوید.

مدت زمان بازنگری مقاله و درخواست تمدید مهلت بازنگری

مدت زمان بازنگری هر مقاله 20 روز می باشد. در موارد خاص تنها با تأیید سردبیر مجله، تمدید مهلت بازنگری میسر است.
تقاضای تمدید مهلت بازنگری را از داخل سامانه برای سردبیر ایمیل نمایید.

تغییر عنوان دانشگاه، موسسه مسئول، تغییرات اسامی و ...

هر نوع تغییر فقط توسط نویسنده مسئول و هنگام بازنگری انجام می شود.

ارسال فایل مقاله به ایمیل های مجله و خارج از سامانه

تنها در صورت نیاز قابل انجام است و در غیر اینصورت به هیچ وجه قابل استفاده نیست.

پیگیری دلایل رد مقاله

تنها از طریق توضیحات موجود در حساب کاربری نویسنده عهده‌دار مکاتبات صورت می‌گیرد.

جمع‌بندی نظرات داوران به چه صورت می‌باشد

جمع‌بندی نظرات داوران توسط دبیر تخصصی صورت گرفته و جمع‌بندی و تصمیم گیری نهایی توسط سردبیر انجام می‌شود.

تجدید نظر داوری

تجدید نظر در داوری انجام نمی‌شود. ولی با ارسال مجدد مقاله و اعمال اصلاحات و شرح اصلاحات در فایل جداگانه، مقاله مجدداً داوری می‌شود.

حذف مقاله از سامانه

با ارسال ایمیل از داخل سامانه توسط نویسنده عهده‌دار مکاتبات صورت می‌گیرد

مشکل در آپلود فایل‌ها در سامانه مجله: آیا امکان ارسال از طریق ایمیل وجود دارد

فایل‌های ارسالی خارج از سامانه ترتیب اثر داده نمی‌شود.

ارسال دوباره مقالاتی که قبلاً یک و یا حتی دوبار رد گردیده اند

رد شدن مقاله حسب نظر داوران لزوما به معنی مردود بودن مقاله از لحاظ علمی نیست. مجله از دریافت مجدد مقالات رد شده به شرط اعلام تغییرات مقاله در فایل جداگانه (توضیح به سردبیر) استقبال می‌نماید.

اصلاح مقاله آماده چاپ

منحصراً از طریق ایمیل و سایت نشریه

مشکل تکراری بودن عنوان مقاله در ارسال مجدد

با ایجاد تفاوت اندک در عنوان مشکل رفع می‌شود.

مراحل ویراستاری

ویراستاری‌ها به ترتیب شامل ویراستاری انگلیسی/ ادبی و فنی می‌باشد و جابجا شدن مقاله در این فرآیند بیانگر تغییرات ایجاد شده توسط ویراستاران می‌باشد.

نگاشت‌نامه یا قالب پیش‌نویس مقاله

هرگونه ایراد و یا سوال در مورد نگاشت‌نامه را تنها از طریق آدرس mst.journals@gmail.com مطرح نمایید.

ترتیب نویسندگان

ترتیب نویسندگان بایستی در مقاله و سامانه بارگذاری مقاله یکسان باشد.

اصلاح دانشگاه یا سازمان مربوط به نویسنده عهده‌دار مکاتبات

توسط اپراتورهای سیستم قابل اجرا نیست، لطفاً در مراحل بازنگری و یا پروف نهایی نسبت به اصلاح اقدام نمایید.

تغییر در مقاله (اعم از ایرادات تایپی، علمی، استنادی و ...)

تغییرات به هیچ وجه توسط مسئولان سیستم صورت نمی‌گیرد و بایستی در فرصت‌های بازنگری و یا نظایر آن توسط نویسنده عهده‌دار مکاتبات صورت گیرد.

متوسط زمان داوری مقالات

در شناسه شماره‌های چاپ شده در سامانه مجله مشاهده نمایید.

تغییر در ترتیب و ترکیب مؤلفین ضمن فرآیندهای پیش انتشار و آماده‌سازی مقاله برای چاپ

مجاز نیست

گواهی پذیرش مقاله/ گواهی داوری

این مجله از صدور هرگونه گواهی معذور است و کاربران می‌توانند از اطلاعات منعکس شده در شناسه کاربری خود در سایت مجله و یا ایمیل‌های ارسال شده توسط سیستم استفاده نمایند.

مرجع‌دادن به سایت

در مرجع به سایت‌ها، بایستی تاریخ مراجعه به سایت ذکر گردد؛ به صورت عبارت‌های ذیل:
1. … accessed on 26.10.2013
2. … visited on 15.08.2012

درج شکل یا جدول از یک مرجع

طبق قانون کپی رایت آوردن یک شکل عیناً از مجلات یا منابع دیگر مجاز نیست. مگر آنکه آجازه کتبی صاحب اثر و ناشر را داشته باشید. برای رفع مشکل می‌توانید شکل را خودتان دوباره رسم کنید و در شرح ذیل آن مرجع هم ذکر شود