دوره و شماره: دوره 7، شماره 3 - شماره پیاپی 22، پاییز 1399، صفحه 1-130 
1. شناسایی عوامل امتناع همکاری‌های پژوهشی بین‌المللی در نظام آموزش عالی کشور: یک مطالعه فراترکیب

صفحه 1-23

شهرام مهرآور گیگلو؛ علی خورسندی طاسکوه؛ سعید غیاثی ندوشن؛ عباس عباسپور


4. طراحی و اعتبارسنجی الگوی جذب اعضای هیئت‌علمی در موسسات آموزش عالی

صفحه 55-74

سید حسن علوی راد؛ فرشته کردستانی؛ یلدا دلگشایی؛ اسد حجازی


7. مدل برنامه‌درسی معنوی: یک پژوهش اکتشافی مبتنی بر نظریه داده‌بنیاد

صفحه 105-123

سیده مریم رئیس الاسلام زاده؛ صمد ایزدی؛ اصغر شریفی؛ خدیجه ابوالمعالی


8. ساخت و رواسازی مقیاس سنجش تفکر انتقادی مدیران

صفحه 124-137

زینب خواجوند تسکاتک؛ قربان علی آقا احمدی؛ بهزاد فرخ سرشت؛ سعید اسلامی


14. الگوی شایستگی فرماندهان جنگ‌های دریایی آینده

صفحه 204-218

مصطفی لطفی جلال آبادی؛ مهدی خیراندیش؛ احسان نادری؛ علی فرهادی


15. طراحی مدل توسعه حمل‌ونقل دریایی برای جمهوری اسلامی ایران

صفحه 219-233

سید علیرضا حسینی طباطبائی؛ عبدالله نعامی؛ علیرضا روستا