دوره و شماره: دوره 7، شماره 2 - شماره پیاپی 21، تابستان 1399، صفحه 1-162 
1. فراتحلیلی بر پژوهش های مدیریت دانش در علوم دریایی جمهوری اسلامی ایران

صفحه 1-17

فاطمه نارنجی ثانی؛ سید محمد میرکمالی؛ محمود میرزاده کوهشاهی


3. شناسایی و واکاوی مسئولیت‌های اجتماعی دانشگاه

صفحه 33-45

حمید فرهادی راد؛ عبداله پارسا؛ سکینه شاهی؛ مهران بهرامی


4. طراحی الگوی یادگیری استراتژیک دوسوتوان در قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیاء (ص)

صفحه 46-60

محمدرضا علیان نژادی؛ اصغر مشبکی؛ سید حمید خدادادحسینی؛ اسداله کردنائیج


6. طراحی و تبیین مدل توسعه منابع انسانی در صنعت دریانوردی

صفحه 77-93

صادق رضوانیان؛ مجتبی طبری؛ اسداله مهر ارا؛ ابراهیم حلاجیان


8. تبیین سازه های حکمرانی خوب در نظام آموزش عمومی ایران

صفحه 109-124

جعفر نصیرناتری؛ علی خلخالی؛ زهره شکیبائی؛ جواد سلیمانپور؛ اسماعیل کاظم پور


11. شناسایی عوامل توسعه کارآفرینی آموزشی در نظام آموزش عالی

صفحه 151-162

پریسا مرادیان؛ مهتاب سلیمی؛ رمضان جهانیان