دوره و شماره: دوره 5، شماره 4 - شماره پیاپی 15، زمستان 1397، صفحه 1-123 
3. الگویی برای توسعه و پرورش استعدادهای برتر علمی: رویکردی ترکیبی

صفحه 32-45

بهنام گلشاهی؛ عباسعلی رستگار؛ داود فیض؛ عظیم اله زارعی


7. شناسایی استراتژی های مدیریت منابع انسانی در رسته دریانوردی کشور

صفحه 93-107

صادق رضوانیان؛ مجتبی طبری؛ اسداله مهر ارائ؛ ابراهیم حلاجیان


10. مهارت های راهبردی در مدیریت دانشگاهی

صفحه 135-145

فاطمه سلیمانی؛ فریبا عدلی؛ گلنار مهران