1. تبیین نقش میانجی‌ اعتماد سازمانی در تأثیرگذاری عدالت زبانی مدیران بر راهبردهای مدیریت تعارض کارکنان دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار

نجمه مهدی بیگی؛ نورمحمد یعقوبی؛ مسعود دهقانی؛ اسماعیل یعقوبی

دوره 5، شماره 3 ، پاییز 1397، صفحه 1-12

چکیده
  تعارض به‌عنوان جزء اجتناب‌ناپذیر زندگی سازمانی امروز مطرح است و بی‌شک توانایی مدیریت و کنترل آن در سازمان‌ها، از مهم‌ترین مهارت‌های مورد نیاز مدیران امروز به شمار می‌رود. هدف این پژوهش تبیین نقش میانجی‌ اعتماد سازمانی در تاثیرگذاری عدالت زبانی مدیران بر راهبردهای مدیریت تعارض کارکنان بود که به روش پیمایشی و مبتنی بر مدل‌یابی ...  بیشتر

2. بررسی روابط علی و معلولی مولفه های اصلی مدیریت عملکرد موسسات آموزش عالی مبتنی بر رویکرد ساختاری- تفسیری

حامد دهقانان؛ مرتضی خان محمدی اطاقسرا

دوره 5، شماره 3 ، پاییز 1397، صفحه 13-22

چکیده
  سیستم مدیریت عملکرد نقش برجسته ای در تحقق اهداف و ماموریت های موسسات آموزشی دارد. این پژوهش با هدف بررسی رابطه علی و معلولی مولفه های اصلی مدیریت عملکرد مبتنی بر رویکرد ساختاری- تفسیری انجام شده است. قلمرو مکانی تحقیق، موسسات آموزش عالی می باشد. در مرحله کیفی محقق با استفاده از روش تحلیل مضمون به شبکه مضامین مدیریت عملکرد در چهار بعد ...  بیشتر

3. رابطه مدیریت دانش با کیفیت خدمات و عملکرد شغلی (مطالعه موردی: کارکنان اداره بنادر و دریانوردی شهرستان بندرلنگه)

عباس خاکپور؛ اعظم عجمی

دوره 5، شماره 3 ، پاییز 1397، صفحه 23-32

چکیده
  این پژوهش به منظور شناسایی و تبیین روابط متغیرهای مدیریت دانش و متغیرهای کیفیت خـدمات و عملکـرد شغلی کارکنان اداره بنادر و دریانوردی شهرستان بندرلنگه انجام شده است. روش پژوهش از نوع توصیفی- همبستگی میباشد جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کارکنان ادراه بنادر و دریانوری شهرستان بندرلنگه به تعداد 151 نفر می باشد. حجم نمونه پژوهش با استفاده ...  بیشتر

4. بررسی و تبیین ارتباط بین سبک رهبری تحول‌گرا و تبادلی با درگیرشدن کارکنان در کار (مورد مطالعه: کارکنان آموزشی تخصص‌های دریایی استان گیلان)

حسن موحدی؛ محمدصادق حسن زاده

دوره 5، شماره 3 ، پاییز 1397، صفحه 33-48

چکیده
  هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی و تبیین ارتباط بین سبک رهبری تحول‌گرا و تبادلی با درگیر شدن کارکنان در کار (موردمطالعه: نیروی دریایی گیلان) می‌باشد. این پژوهش ازنظر هدف کاربردی و ازنظر شیوه جمع‌آوری اطلاعات توصیفی از نوع همبستگی می‌باشد. ابزار مورداستفاده جهت جمع‌آوری اطلاعات با توجه به پیمایشی بودن تحقیق پرسشنامه است که در پژوهش ...  بیشتر

5. تأثیر مدیریت دانش بر شاخص‌های فنی عمردهی انقلابی به تجهیزات در نداجا با تاکید بر نقش آموزش

محمدتقی امینی؛ پیمان اخوان؛ محمدرضا مهدوی حاجی؛ حمیدرامین شایگان

دوره 5، شماره 3 ، پاییز 1397، صفحه 49-63

چکیده
  با توجه به اینکه نیروی دریایی ارتش یک نیروی تجهیزات‌محور است و تجهیزات پیچیده و گران‌قیمتی دارد، لازم است عواملی را که می‌توانند منجر به عمردهی انقلابی به این تجهیزات شوند شناسایی و از آنها در تدوین برنامه‌های آموزشی مرتبط استفاده کرد. در همین راستا هدف این پژوهش بررسی تأثیر مدیریت دانش بر شاخص‌های فنی عمردهی انقلابی به تجهیزات ...  بیشتر

6. تحلیل میزان سازگاری دانشجویان با محیط دانشگاه علوم دریایی

علیرضا عالی پور؛ ترانه عنایتی؛ محمدرضا طالعی پور

دوره 5، شماره 3 ، پاییز 1397، صفحه 64-76

چکیده
  دوران تحصیل در دانشگاه علوم دریایی به عنوان یک دانشگاه نظامی برای برخی از دانشجویان با چالش-هایی همراه است که مستلزم سازگاری مجدد آنان می‌باشد. پژوهش حاضر، توصیفی از نوع پیمایشی می باشد. جامعه آماری پژوهش، دانشجویان دانشگاه علوم دریایی در سال 1396 به تعداد 200 نفر می باشد. با توجه به اینکه در دانشگاه علوم دریایی، دانشجویان به دوره تحصیلی ...  بیشتر

7. بررسی تأثیر شبکه های اجتماعی بر روند آموزشی دانشگاه های نظامی (مطالعه موردی: دانشجویان و اساتید دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره) نوشهر)

سید احمد پورنصرانی؛ جعفر قهرمانی

دوره 5، شماره 3 ، پاییز 1397، صفحه 77-92

چکیده
  این پژوهش به بررسی تأثیر شبکه های اجتماعی بر روند آموزشی مراکز آموزش نیروی دریایی راهبردی آجا پرداخته است. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی- پیمایشی و از نظر روش جمع آوری داده ها از نوع میدانی است. جامعه آماری را تمامی دانشجویان و اساتید دانشگاه نیروی دریایی امام خمینی (ره) نوشهر تشکیل داده است که در مجموع شامل 615 دانشجو ...  بیشتر

8. کاربست الگوهای سازمان‏دهی محتوای موضوع محور (مجزا، وسیع و مارپیچی) در برنامه درسی از دیدگاه مدرسان دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره)

کامیان خزایی

دوره 5، شماره 3 ، پاییز 1397، صفحه 93-102

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان کاربست الگوهای سازمان‏دهی محتوای موضوع محور (مجزا، وسیع، مارپیچی) در برنامه درسی از دیدگاه مدرسان دانشگاه علوم دریایی امام خمینی به انجام رسیده ‌است. روش پژوهش از نظر هدف، کاربردی است و از نظر روش، توصیفی از نوع زمینه‏یابی است. جامعه‏ی آماری پژوهش را مدرسان دانشگاه علوم دریایی امام خمینی و نمونه‏ی ...  بیشتر

9. مطالعه استانداردهای توسعه منابع انسانی درسازمانهای آموزشی دریایی

رمضان جهانیان

دوره 5، شماره 3 ، پاییز 1397، صفحه 103-117

چکیده
  مطالعه استانداردهای توسعه منابع انسانی درسازمانهای آموزشی دریایی رمضان جهانیان ramezan.jahanian@gmail.com چکیده هدف پژوهش حاضرمطالعه استانداردهای توسعه منابع انسانی درسازمانهای آموزشی دریایی بودکه به روش توصیفی ازنوع پیمایشی اجراشد.جامعه آماری کلیه کارکنان سازمانهای آموزشی دریایی که 255 نفربه روش تصادفی ساده به عنوان نمونه اماری انتخاب ...  بیشتر

10. مدیریت دانش و بهره‌گیری از تجربیات دفاع مقدس و تأثیرگذاری آن بر عملکرد سازمان (با تأکید بر تجربیات شهید سرلشکر منصور ستاری در نهاجا)

رضا جهان‌فر؛ مسعود مقدس؛ علیرضا خلعتبری؛ اکبر طالب پور؛ فهیمه کرمی

دوره 5، شماره 3 ، پاییز 1397، صفحه 118-136

چکیده
  در میان فرماندهان ارتشی در سال‌های دفاع مقدس نیز، شهید سرلشکر منصور ستاری به دلیل تأثیرگذاری فراوان بر این سازمان نظامی به عنوان یکی از موفق‌ترین فرماندهان در تمام تاریخ نیروی هوایی محسوب می‌شود. از جمله مهم‌ترین برنامه‌های شهید ستاری، می‌توان به علمی شدن فرایندها، بالا رفتن سطح دانش کارکنان و در اختیار گرفتن فن‌آوری‌های نوین ...  بیشتر