دوره و شماره: دوره 4، شماره 1 - شماره پیاپی 7، بهار 1396، صفحه 1-91 
1. الگوی طراحی برنامه درسی نیروی دریایی

صفحه 1-13

علیرضا پورالشریعه؛ حسن بختیاری؛ حمیدرضا حاتمی؛ سیاوش نصرت پناه


2. شناسایی و مدل سازی عوامل موثر بر توانمندسازی مدیران

صفحه 14-29

رامین جلالی؛ سیدمهدی الوانی؛ اکبر حسن پور؛ یوسف محب زادگان