دوره و شماره: دوره 3، شماره 4، بهار 1395، صفحه 1-75 
4. ارائه‌ی ملاک‌های ارزیابی دانشگاه‌ علوم دریایی امام خمینی(ره)

صفحه 28-42

پیمان لطفی پورسبزی؛ نادرقلی قورچیان؛ حمیدرضا آراسته؛ حبیب‌الله سیاری


5. ارزش اقتصادی پیش بینی وضع هوا جهت انجام فعالیت های دریایی شمال کشور

صفحه 59-69

بهرام قلی زاده؛ جواد جواد گیلانی پور جواد گیلانی پور