پدافند غیر عامل دریایی با تاکید بر امنیت پایدار دریایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت استراتژیک دانشگاه عالی دفاع ملی

2 استادیار مدیریت استراتژیک دانشگاه عالی دفاع ملی

چکیده

امنیت دریایی مفهومی است که در ابتدا تمرکز ملی قوی در قانون دریا بوده که عمدتا بر حفاظت و یکپارچگی دولت، ملت و دفع کشور های متخاصم متمرکز شده بود، به طوری که تمامیت ارضی حفظ شده و تهدیدات دریایی قادر به خنثی شدن در دریا بوده باشند و شکل متمایز قانون مربوط به جنگ های دریایی در این زمینه توسعه یافته است. با گذشت زمان، با این حال امنیت دریایی ابعاد مختلف و گسترده تری را توسعه داده است. در این مقاله با توجه به حساسیت پدافند غیر عامل در حوزه دریا که وجود دارد، نقش نیروی دریایی در راستای شکل گیری و تقویت به منظور جهش امنیت پایدار دریایی مورد بررسی قرارگرفته و نتایج حاصله نشان میدهد که فرصت‌های به وجود آمده با بهره جستن از قوتها درصدد بهره برداری از فرصت ها ازجمله گسترش توانمندی در پیاده‌سازی اصول و ملاحظات پدافند غیرعامل در مأموریت‌های محوله در مناطق مختلف دریایی و آب‌های آزاد، بهره‌گیری از موقعیت ویژه دریایی، پتانسیل‌های ژئومورفولوژیکی سواحل، ظرفیت‌های تنگه هرمز، بنادر و جزایر ایران به‌منظور گسترش زیرساخت‌های پدافند غیرعامل در مأموریت‌های محوله به نیروهای دریایی جمهوری اسلامی ایران است.قدرت دریایی توانایی‌های یک ملت را در حمایت از اهداف سیاسی، اقتصادی و نظامی از طریق کنترل دریاها بیان می‌نماید. پدافند غیرعامل جزء اصول اجتناب‌ناپذیر جنگ‌های امروزی و آینده است و باید در کلیه مراکز حیاتی، حساس و مهم نظامی و غیرنظامی در خشکی و دریا به آن توجه ویژه گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Naval Passive Defense with Emphasis on Sustainable Maritime Security

نویسندگان [English]

  • Hamze ali kaveyani 1
  • Hosein Khanzadi 2
چکیده [English]

Maritime security is a concept that was initially a strong national focus in the law of the sea, which was mainly focused on the protection and integration of the state, the nation and the repulsion of hostile states, so that territorial integrity has been preserved and maritime threats have been able to be neutralized at sea, and a distinct form of naval law has been developed in this area. Over time, however, maritime security has developed into a wider variety of dimensions. In this paper, considering the sensitivity of passive defense in the maritime area, the role of navy in the formation and strengthening of the leap for sustainable maritime security is examined and the results show that the opportunities created by using the strengths seeks to take advantage of opportunities such as expanding the ability to implement the principles and considerations of passive defense in missions in different areas of the sea and open waters, taking advantage of the special maritime position, geomorphological potentials of coasts, the Strait of Hormuz, ports and islands of Iran in the missions assigned to the Islamic Republic of Iran’s Navy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Passive defense
  • National Power
  • naval power
  • sustainable security
  • deterrence
آهنگری، عرفان و نری میسا، جمشید، (1390)، اصول و مبانی پدافند غیرعامل 1، ویژه دوره کمک متخصص، فرماندهی آموزش تخصص‌های دریایی، مرکز کمک آموزشی آموزش تخصص‌های دریایی رشت.
اخگر علی‌‌اکبر، میار، یحیی، (1391)، تدوین الگوی توسعه ساختار سازمانی نیروی دریایی، مقدمه تحقق نیروی دریایی راهبردی، همایش ملی توسعه سواحل مکران و اقتدار دریایی جمهوری اسلامی ایران، دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار، دوره 1.
اکبری، عباس، (1386)، پدافند غیرعامل آشنایی با CC&D (1)، قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیاء (ص)- معاونت پدافند غیرعامل، نشریه شماره 14.
تقوی فرهی، محمدرضا، (1387)، تکنیک های موثر در پدافند غیرعامل، دافوس آجا.
حافظ نیا، محمدرضا، (1385)، اصول و مفاهیم ژئوپلیتیک، مشهد، انتشارات پاپلی
حافظ نیا، محمد رضا و کاویانی راد، مراد، (1383)، افق‌های جدید در جغرافیای سیاسی، تهران، انتشارات سمت.
زارعی، مرتضی؛ بهادری، مصطفی ؛ و ذاکری مینابی، اسماعیل (1393)، بررسی اهمیت و ضرورت پدافند غیر عامل در آمایش مناطق ساحلی (مطالعه موردی: شهر ساحلی بندرعباس)، اولین همایش ملی پدافند غیرعامل در علوم دریایی.
سلطانی، مجید، (1395)، به کار گیری اقدامات پدافند غیرعامل بر روی ناوشکن‌های کلاس جماران، گروه آموزش‌های تخصصی دریایی، دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا.
صفری‌نژاد، احمد، (1392)، تدوین الگوی جامع پدافند غیرعامل در نداجا در حوزه ایمن‌سازی، پوشش، استتار و فریب، ستاد فرماندهی کل ارتش جمهوی اسلامی ایران.
طحانی، غلامرضا و صفری نژاد، احمد، (1392)، پدافند غیرعامل دریایی، دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا.
قاسمی، فرهاد، (1391)، بازسازی مفهومی نظریه بازدارندگی منطقه ای و طراحی الگوهای آن بر اساس نظریه‌های چرخه قدرت و شبکه،  راهبرد دفاعی ، دوره  10 ، شماره  38.
محمدی، مجتبی، (1397)، مؤلفه‌های پدافند غیرعامل مورد نیاز پایگاه‌های رزمی دریایی در سواحل مکران، گروه آموزش‌های تخصصی دریایی، دانشگاه فرماندهی و ستاد.
Khan, J., Duan, W. and Sherbaz, S., 2012. Radar cross section prediction and reduction for naval ships. Journal of Marine science and application, 11(2), pp.191-199.
- Davidson, S.J., Ganderton, C.P., Rawlins, P.G. & Watson, S.M., 1998, Electric and Magnetic Signatures: Ship Design and Signature Management. Ultra Electronics PMES Signature Management, UK.