برررسی آموزش و تاکتیک‌های ژئواستراتژیک ارتش جمهوری اسلامی ایران درجریان جنگ‌های ناهمتراز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جغرافیای سیاسی دانشگاه خوارزمی تهران و مدرس دانشکده علوم و فنون فارابی

2 دانشیار کروه جغرافیای سیاسی دانشکده جغرافیا ی دانشگاه خوارزمی تهران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد ژئوپلیتیک دانشگاه فرماندهی و ستاد

چکیده

جنگ به عنوان یکی از اشکال خصمانه‌ی پیگیری منافع، همواره در طول حیات خود رو به تحول بوده و در عصر حاضر ماهیتی نوین یافته است. جنگ‌های نامتقارن که از آن به جنگ‌های ناهمتراز نیز یاد می‌شود، در قالب اتحاد و پیمان-های فراقاره‌ای و بین‌المللی و با استفاده از همه‌ی ابزارهای فشار نظیر سیاست، تحریم اقتصادی، عملیات روانی و جنگ ظهور یافته است. ارتش جمهوری اسلامی ایران، به عنوان یکی از نیروهای کنشگر در سیاست خارجی که نقش تعیین کننده‌ای در حل بحران جنگ ناهمتراز را دارد، با توجه به ظرفیت‌های بالای قانونی و حقوقی و توانمندی‌های فنی و پرسنلی، توان این را دارد تا افزون بر جنگ سخت مسلحانه و با اتکاء بر فرآیندهای ژئوپلیتیک، در جلوگیری از وقوع جنگ و یا خاتمه دادن به آن با حداقل خسارت، نقش آفرین باشد. مقاله‌ی حاضر، با استفاده از شیوه‌ی تحلیلی- توصیفی می‌کوشد تا این پرسش پاسخ دهد که ارتش ج.ا.ا از چه روش‌های ژئوپلیتیکی می‌تواند در جنگهای ناهمتراز (نامتقارن) بهره می‌گیرد؟ برپایه‌ی نتایج این تحقیق، به نظر می‌رسد ارتش جمهوری اسلامی ایران با تکیه بر ظرفیت-های ژئواستراتژیک می‌تواند در جنگ‌های ناهمتراز نقش‌آفرین باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Dissection OF Education & Geostrategic Tactics of Army of the Islamic Republic of Iran in the Imbalance Wars

نویسندگان [English]

  • seyyed mohammad javad seyyedi fard 1
  • AFSHIN MOTTAGHI 2
  • HAMIDREZA GOLSOMIYAN 3
1 tescher
2 Associated Professor of Political Geography, Kharazmi University
3 Masters studentin student in Geopolitices, DAFUS Univerdity
چکیده [English]

War as one of the most aggressive forms of self-interest has constantly changing its life and have been the modern entity at present. Asymmetric war which mentioned as the imbalance wars has emerged in the form of alliances and treaties and international market move transcontinental using compression tools such as policy, economic sanctions, psychological operations and war. Army of the Islamic Republic of Iran as one of the active forces in foreign policy has a crucial role in the resolving the crisis of imbalance war due to the high capacities and legal and technical capabilities and personnel, it is possible also hard fight to armed depending on geopolitical processes, prevent war or to end it with the least damage. The present study, using a descriptive-analytical methodology which attempts to answer the question of what forms of IRR troops can geopolitical imbalance war (asymmetry) uses? Based on these results, it seems that the Iranian Army is relying on geo-strategic potentials can be effective in the imbalance war.

کلیدواژه‌ها [English]

  • geostrategic tactics
  • imbalance war
  • Army of the Islamic Republic of Iran
  • military strategy
ازغندی، علیرضا (1384)، جنگ وصلح - بررسی مسائل نظامی و استراتژیک ، تهران : انتشارات سمت
اسلامی ، علیرضا (1388)، سیره امنیتی امام خمینی (ره) در همگرایی کشورها و ملتهای مسلمان، تهران : انتشارات اسلامی
بارنت ، راجردبلیو (1389)ف جنگ نامتقارن- چالش امروز در برابر قدرت نظامی آمریکا، ترجمه، میخبر، مصطفی،تهران : موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه امام حسین(ع) ، 1389
بلیس ، جان ، ویرتز، (1383)، جیمز، کوهن ،الیوت، س.گری،کالین،استراتژی در جهان معاضر- مقدمه ای بر مطالعات استراتژیک، بترجمه خبیری،کابک، تهران: انتشارات مؤسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین المللی ابرار معاصر
جمالی ، علی اصغر (1384)، رستمی ، محمود، تاریخ نظامی جهان و هنر جنگ ، تهران : انتشارات دانشگاه افسری امام علی (ع)
جنیدی، رضا (1388)، تکنیک های عملیات روانی و شیوه های مقابله با آن، مشهد: انتشارات به نشر-آستان قدس رضوی
حافظ نیا، محمدرضا (1390)، اصول و مفاهیم ژئوپلتیک، مشهد: انتشارات پاپلی
دشتی، محمد (1385)، ترجمه نهج البلاغه، قم: انتشارات موسسه تحقیقاتی امیر المومنین(ع)
سنجرانی، شهاب (1388)، علی دوستی، حسین ، آیین نامه متجاوز، تهران : انتشارات معاونت آموزشی نزاجا
شبرنگ، محمد (1385)، منشور سازمان ملل متحد- انگلیسی به فارسی، تهران : انتشارات دانشور
ضیایی بیگدلی، محمدرضا (1384)، حقوق بین المللی عمومی، تهران : انتشارات گنج دانش
کمالان، سیدمهدی (1385)، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران – مصوب همه پرسی 1358و بازنگری 1368، تهران : انتشارات کمالان
مدیریت تبلیغات جنگ، مجموعه مقالات همایش بررسی نقش تبلیغات در جنگ، تهران : معاونت روابط عمومی و انتشارات حوزه نمایندگی ولی فقیه در دافوس سپاه،1380
مجتهدزاده، پیروز (1390)، جغرافیای سیاسی و سیاست جغرافیایی،تهران : انتشارات سمت
مجرد ، محسن (1390)، راهبرد جنگ پیش دستانه- از نظریه تا واقعیت، تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق(ع)
مویر، ریچارد (1390)، درآمدی نو بر جغرافیای سیاسی، ترجمه میر حیدر، دره ، تهران : سازمان جغرافیایی نیروی های مسلح
هاشمی، سید محمد (1385)، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران – حاکمیت و نمادهای سیاسی، جلد2، تهران: نشر میزان
 Gowie, A.P. (1989).oxford advanced learner’s Dictionary. UK: OXFORD UNIVERSITY PRESS
J.kraska, (1994), Gatekeeprs of the Gulf.US NAVAL INSTITTUTE PROCEEDINGS
Paddock, Alfred (1989), Military operation in political warfare psychological operations, National Defense University Press.
The National Security Strategy of the United States of America, (2006), The White House, Washington.
http://www.fa.wikipedia.org/wiki/