مطالعه برهم کنش فرهنگی سواحل و بندرگاه های دریای کاسپین با دامنه های جنوبی البرز مرکزی(قرون میانه اسلامی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه باستان شناسی، واحد ابهر، دانشگاه آزاد اسلامی، ابهر، ایران

2 استادیار گروه باستان شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحدابهر، ایران

چکیده

سواحل جنوبی دریای کاسپین با داشتن شرایط مساعد زیست محیطی و پتانسیل­های استراتژیک دریایی و زیربنایی، از دیرباز یکی از بزرگترین مراکز علمی، فنی، فرهنگی و اقتصادی ایران بشمار می­رود. موقعیت مساعد جغرافیایی سواحل و بندرگاه­های جنوبی دریای خزر, و تلاش دریانوردان، صنعتگران، تاجران و عالمان جهت ارتباط بازرگانی و تبادلات علمی، فنی و فرهنگی با مناطق همجوار و دنیای پیرامون، در هر بازه­ی تاریخی شایان بررسی و واکاوی می­باشد. دامنه­های جنوبی البرز مرکزی نیز از گذشته­های دور به دلیل قرار گرفتن بر سر مسیر باستانی موسوم به جاده خراسان بزرگ از جمله مناطقی است که دارای ارتباطات گسترده و فراوانی با مناطق همجوار خود، و دنیای فرهنگی، علمی و اقتصادی، از شرقی­ترین سواحل آسیا و جنوب چین، تا مدیترانه و غربی‌ترین سواحل اروپا داشته است. در این پژوهش سعی بر آن است تا بتوان با استناد به داده­های باستان شناسی، برهم کنشها، و داد و ستدهای علمی، فنی، فرهنگی و اقتصادی سواحل و بندرگاه­های دریای کاسپین با دامنه­های جنوبی البرز مرکزی در قرون میانه اسلامی واکاوی و تا حد امکان تبیین گردد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study Of The Cultural Interaction Of The Caspian Sea Coasts And Harbors With The Central South Alborz Slopes

نویسندگان [English]

  • R Akhondi 1
  • araz najafi 2
  • F Mafi 2
2 a
چکیده [English]

The southern shores of the Caspian Sea, with favorable environmental conditions and strategic maritime and infrastructural potentials, have long been one of the largest scientific, technical, cultural and economic centers of Iran. The geographical location of the southern shores and ports of the Caspian Sea, and the efforts of seafarers, craftsmen, businessmen and scholars to link commerce and scientific, technical and cultural exchanges with neighboring areas and the surrounding world, are worth exploring at every historical interval. Be it. The southern slopes of central Alborz have long since become part of the ancient Khorasan Road, an area that has extensive connections with its neighboring areas, and the cultural, scientific and economic world of the East. It has the longest shores of Asia and South China, the Mediterranean and the westernmost of Europe. The present study seeks to draw upon the archaeological data, interactions, and scientific, technical, cultural, and economic transactions of the Caspian Sea coasts and harbors with the southern slopes of central Alborz in the Middle Ages. Explain and explain as much as possible.

کلیدواژه‌ها [English]

  • cultural interactions
  • Caspian Sea
  • Southern Central Alborz
  • Archaeological Data
  • Islamic middle ages