نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه مازندران.

2 استادیار گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده فنی و حرفه ای مازندران، دانشگاه فنی و حرفه ای، ایران.

چکیده

هدف اصلی تحقیق طراحی مدلی از تاثیر کیفیت دروس تربیت بدنی بر سلامت و شادکامی دانشجویان در دانشگاه علوم دریایی محمودآباد بود. این تحقیق بصورت ترکیبی (کیفی و کمی) انجام شد. در بخش کیفی تحقیق بعد از مرور مبانی نظری پرسشنامه‌ای توسط گروه تحقیق طراحی گردید و سپس در اختیار خبرگان و متخصصان (گروه دلفی) قرار گرفت به-طوریکه در سه مرحله مورد بازبینی قرار گرفت. اعضای گروه دلفی متخصصان مدیریت ورزشی و اعضای هیات علمی مرتبط با موضوع پژوهش بودند که بصورت گلوله برفی انتخاب شدند. بعد از مرحله کیفی سوالات در قالب پرسشنامه 22 سوالی در بین دانشجویان دانشکده علوم دریایی دانشگاه نفت و دانشکده‌ فنی و حرفه‌ای محمود آباد که واحد درس تربیت-بدنی را گذرانده بودند بصورت کل شمار توزیع گردید. بعد از تعیین پایایی، مدل نهایی تحقیق با استفاده از مدل‌سازی معادلات ساختاری ترسیم گردید. نتایج نشان داد کیفیت دروس تربیت بدنی بر سلامت روانی، سلامت معنوی و شادکامی دانشجویان تاثیر گذار است. همچنین یافته‌ها نشان داد سلامت معنوی با ضریب 52/0 و سلامت روانی با ضریب 60/0 بر شادکامی تاثیرگذار است. با توجه به یافته‌های مدل پیشنهاد می‌شود محتوی دروس تربیت بدنی با نیازهای دانشجویان مطابقت داشته باشد تا استعدادهای و مهارتی دانشجویان شکوفا شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of the quality of Physical Education Courses on Happiness of Students Based on Intermediates of Mental Health and Spiritual Health (Case Study: Marine Science Students of Mahmoudabad)

نویسندگان [English]

  • m freydoni 1
  • H alavi 2

1 mazandaran

2 Technical MahmoudAbad College

چکیده [English]

The main purpose of the research was to design a Model of the Impact of the quality of Physical Education Courses on Students' mental Health, Spiritual Health and Happiness (Case Study: Marine Science Students of Mahmoud abad. This research was carried out in mixed (qualitative and quantitative) method. In the qualitative section of the research, after reviewing the theoretical foundations, a questionnaire was designed by the research group and then provided to experts and experts (Delphi group) as reviewed in three stages. The members of the Delphi team were sports exports and faculty members involved in the field of research that were selected as snowball. After the qualitative stage, the questionnaires were distributed in the form of a questionnaire of 22 questions among the students of the Faculty of Marine Sciences of the Oil University and the Faculty of Engineering and Technology of Mahmoud Abad, who completed the unit of education. After determining the reliability, the final model of the research was designed using by Structural Equation Modeling (SEM). The results showed that the quality of physical education courses influences mental health, spiritual well-being and happiness of students. The findings also showed that spiritual well-being with a coefficient of 0.52 and mental health with a coefficient of 0.60 affects happiness. Regarding the findings of the model, it is suggested that the content of physical education courses be matched to the needs of students in order to boost students' talent and skills.

کلیدواژه‌ها [English]

  • marine science
  • Sports
  • students
  • the quality of courses

خادم، حسین. مظفری، محمد. یوسفی، احمد، علی قنبری هاشم­آباد، بهرام. (1394). ارتباط سلامت معنوی با سلامت روان دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد. فصلنامه علمی پژوهشی تاریخ پزشکی. 7(25)، ص: 34

رحیمی ندا، نوحی عصمت، نخعی نوذر. (1392) بررسی سلامت معنوی دانشجویان پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی کرمان. مجله حیات. ۱۹ (۴)، صص: -74-81-

زارع، حیدر، آبتین، عبدالعزیز، حقی، رویا. (1394). شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر سیستم آموزشی موسسات دریایی استان بوشهر با استفاده از AHP. فصلنامه علمی پژوهشی آموزش علوم دریایی، 2(1), ص:12

سلمان، زهرا. (1393). ارتباط بین ورزش و سلامت روان بانوان فرهنگی شاغل. فصلنامه روان شناسی تربیتی، 10(33), صص: 113-128.

سلیمانی، سمیرا، محمد رضایی، علی، داداللهی ساراب، رویا. (1396). سلامت روان دانشجویان: نقش معنویت و هوش هیجانی. فصلنامه روان شناسی تربیتی، 13(44), ص:49

شریعتی محمد، کفاشی احمد، قلعه‌بندی میرفرهاد، فاتح ابولفضل، عبادی مهدی. (1381) بررسی وضعیت سلامت روانی و عوامل مرتبط با آن در دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران. پایش. فصلنامه پژوهشکده علوم بهداشتی جهاد دانشگاهی. دوره 1 (3)، صص: 29-37.

صادقی، فیروز. (1393). ارزشیابی کیفیت درونی برنامه درسی رشته روانشناسی تربیتی دوره کارشناسی ارشد از دیدگاه اساتید و دانشجویان. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته برنامه ریزی درسی. دانشگاه علامه طباطبائی.

عبادی بی بی نجمه، حسینی محمد علی، ره گوی ابوالفضل، فلاحی خشکناب مسعود، بیگلریان اکبر. (1395). رابطه سلامت معنوی با شادکامی در دانشجویان پرستاری. آموزش پرستاری. ۵ (۵)، ص: ۲۳-

علیپور، احمد، هاشمی، تورج، باباپور خیرالدین، جلیل، طوسی، فهیمه. (1389). رابطه‌ی بین راهبردهای مقابله‌ای و شادکامی دانشجویان. فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی، 5(18), 71-86.

فتحی واجارگاه، کوروش. شفیعی، ناهید. (1386). ارزشیابی کیفیت برنامه درسی دانشگاهی (مورد برنامه درسی آموزش بزرگسالان). مطالعات برنامه درسی. 2(5)، صص:1-26.

فوارق، لیلا و آرزو ارزانی بیرگانی، (۱۳۹۵)، نقش ورزش در شادی و سلامت روان، اولین کنفرانس ملی یافته های نوین پژوهشی علوم ورزشی در حوزه سلامت، نشاط اجتماعی، کارآفرینی و قهرمانی، اهواز، اداره کل ورزش و جوانان استان خوزستان، دانشگاه شهید چمران اهواز

مظفری نیا فائزه، شکروی فرخنده امین، حیدرنیا علیرضا. (1393). رابطه بین سلامت معنوی و شادکامی دانشجویان. آموزش بهداشت و ارتقای سلامت. ۲ (۲)، صص: ۹۷-۱۰۸

مظفری­نیا، فایزه. امین شکروی، فرخنده. حیدری­نیا، علیرضا. (1393). رابط بین سلامت معنوی و شادکامی دانشجویان. آموزش بهداشت و ارتقای سلامت. 2(2)، صص: 97-107.

یعقوبی، حمید، برادران، مجید. (1390). همبسته‌های سلامت روانی: شادکامی، ورزش و هوش هیجانی. فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی، 6(23)، صص: 201-221.

 

Borrello, A. (2005). Subjective well-being and student success among college students (Doctoral dissertation, Capella University, 2005). Dissertation Abstracts International, pp: 66, 2810

Doll, W, E (1993). Curriculum Possibilities in a “Post”-Future. Journal of Curriculum and Possibilities, 4, pp: 227-292.

Emre Ozan Tingaz, Muhsin Hazar, Hacer Ozge Baydar, Belgin Gokyurek, Temel Cakıroglu. (2018). A Comparative Study of Students’ Happiness Levels and Thinking Styles in Physical Education and Sport Teaching, and Other Departments, in Turkey. International Journal of Higher Education. 7(3), pp: 163-170.

Hwang Yeoun, Kyoung. Chang Seek, Lee. (2018). Relationship between Stress and Happiness in Middle School Students: Dual Mediation Effect of Growth Mindset and Self-Esteem. Indian journals. 18(1), pp: 248 – 253

Kris Tunac De Pedro, Ron Avi Astor, Tamika D. Gilreath, Rami Benbenishty, Ruth Berkowitz. (2018). School Climate, Deployment, and Mental Health among Students in Military-Connected Schools. Youth & Society.50 (1), pp: 93-115.

Mental Health. Annual report of WHO. (2001). Ghobari Bonab B, Raghebian R. Child, Adolescent and Spirituality. Tehran: yastoroon.

Pi-Ming Yeh and Cheng-Huei Chiao. (2018). The Impact of Spiritual Well-being, Coping Strategies, Income and Alcohol Use on the Psychological Well-being of College Students in the USA. EC Psychology and Psychiatry, 7(1). Pp: 03-10.

Wong, K. (2002). A basic introduction to mastery learning. LTS news, 2, 1-5.