چالش ها و چشم اندازهای حقوقی اعمال صلاحیت رسیدگی ایران در مبارزه با دزدان دریایی، با تأکید بر آموزش حقوق دریاها

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد حقوق دانشگاه تهران

2 عضو هیئت علمی دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره) نوشهر.

چکیده

در سال های اخیر و با افزایش دزدی دریایی، برخی از اتباع و کشتی های ایرانی نیز مورد حمله و آسیب از سوی دزدان دریایی قرار گرفته اند و در مقابل تعدادی از این دزدان دریایی نیز توسط کارکنان نیروی دریایی ارتش دستگیر و برای محاکمه به کشورمان فرستاده شده‌اند. علیرغم برخی چالش‌های حقوقی در عرصه حقوق بین‌الملل و داخلی، به نظر می رسد، کشور ایران در صورت دستگیری دزدان دریایی صلاحیت رسیدگی به این جرایم را دارد. با توجه به عدم کفایت عناوین مجرمانه موجود در قوانین کیفری ایران، جرم انگاری در حقوق داخلی ضروری و باعث اعمال صلاحیت کیفری نسبت به جرایم بین-المللی و ابزار مهمی در تقویت و تحکیم حاکمیت ملی و پایان دادن به مصونیت مرتکبین می باشد. از سوی دیگر آموزش کارکنان نیروی دریایی در مبارزه با دزدان دریایی به منظور رعایت قواعد حقوق دریاها از الزامات ضروری می باشد. در این تحقیق علاوه بر بررسی حقوق داخلی ایران در اعمال صلاحیت رسیدگی دزدان دریایی، ضمن بررسی عملکرد نداجا در مبارزه با دزدان دریایی، به صورت ضمنی با آموزش قواعد حقوق دریاها، زمینه آگاهی کارکنان نداجا در مبازه با دزدان دریایی را فراهم می آوریم. روش تحقیق حاضر تحلیلی – تبیینی می باشد و روش جمع‌آوری اطلاعات نیز کتابخانه ای – اسنادی می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Legal Challenges and Prospects of Exercising the Jurisdiction of Iran in Combating Piracy, Highlighting the Training in the Field of Law of the Sea

نویسندگان [English]

  • KH Hosein pur 1
  • Sh Irani 2
1 .
چکیده [English]

In recent years, with the increase in piracy, some Iranian nationals and ships have also been attacked and damaged by pirates, and at the same time, a number of these pirates were also arrested by naval personnel and were transferred to our country for prosecution. Despite some legal challenges in the field of international and domestic law, Iran appears to have the jurisdiction to prosecute the arrested pirates. Although for some instances of this crime, the same or similar domestic laws can be found in Iran, but there is no comprehensive equivalent for this crime in Iranian law. And the criminal headings under domestic law are considered as an ordinary crime, not an international one. Therefore, regarding the inadequacy of the current criminal headings under Iran's penal codes, the criminalization of piracy in the domestic law is necessary and it imposes criminal jurisdiction over international crimes and it is an important tool in strengthening and consolidating national sovereignty and ending the impunity of the perpetrators. On the other hand, the training of naval personnel to combat the pirates in order to comply with the rules of the law of the sea is imperative. In this study, in addition to examining the domestic laws of Iran in exercising the jurisdiction over the pirates, while reviewing the performance of NEDAJA in combating the pirates, we provide the basis of awareness for the staff of NEDAJA in combating the pirates by implicitly teaching the rules of the law of the sea. The methodology of the research is explanatory-analytic and the method of data collection is library-documentary research.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Law of the Sea
  • Piracy
  • Jurisdiction
  • Training
  • Universal Jurisdiction
اسلامی، محمد مهدی. (1391)، سابقه دزدى دریایى و محدودیت‌های حقوقى مقابله با آن، بندر و دریا، 92.

برزانده، آرزو. (1391)، نقش رسانه­ها در تلاش برای توسعه و گسترش آگاهی از حقوق بشردوستانه، فصلنامه مطالعات بین‌المللی، 10(4).

پوربافرانی، حسن. (1382)، اصل صلاحیت مبتنی بر تابعیت مجنی‌علیه در حقوق جزای بین‌الملل و ایران، نامه مفید، 37.

حسین‌پور، خسرو. (1394)، چالش‌های دزدی دریایی در حقوق بین‌الملل و ایران، فصلنامه مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق، 9(31).

چشمه­خاور، صلاح­الدین. (1389)، دزدی دریایی و حقوق بین­الملل؛ بررسی آثار قطعنامه­های شورای امنیت بر حقوق بین­الملل، مجموعه مقالات دزدی دریایی حقوق بین‌الملل، انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد، چاپ اول، تهران

خلیلی. (خبرگزاری مهر، 6/10/1392)، پیام جزئیات مأموریت 28 ناوگروه ایران/ تسلط کامل ایران بر مسیر یک‌سوم کشتی‌های تجاری جهان، تهران. 

رستمی، علی­اکبر و زهدی، یعقوب. (1392) تبیین جایگاه نظامی دریا در راهبرد دفاعی ج.ا.ا و ارائه راهکارهای تحقق الزام­های آن، فصلنامه راهبرد دفاعی، 11(42).

زمان­زاده، اکبر. (1396)، دزدی دریایی از منظر حقوق دریاها، تطبیق با حقوق داخلی و عدم کفایت عناوین مجرمانه در حقوق کیفری ایران در محاکمه مجرمین، دومین همایش ملی فناوری­های نوین دریایی.

سیفی، بهزاد و کریمی بیرگانی، فرزاد. (1396)، عملکرد سازمان­های دریایی جمهوری اسلامی ایران در مقابله با دزدی دریایی در پرتو تحولات حقوق بین­الملل، مجموعه مقالات همایش ملی ایران و حقوق بین­الملل صلح و امنیت منطقه­ای، انتشارات دانشگاه قم.

فروغی- فضل ا.... (1389)، موانع و محدودیت‌های تعقیب داخلی جرائم بین‌المللی، مجله مطالعات حقوقی، 2(2).

معین، محمد. (1384)، فرهنگ فارسی، انتشارات امیرکبیر، 6 جلد، جلد دوم، چاپ بیست و دوم، تهران.

محمودی، سید هادی و راستگو افخم، عارفه. (1397)، تقابل برنامه آزادی دریانوردی آمریکا و ادعاهای حاکمیتی چین دریای جنوبی چین، مجله مطالعات حقوقی دانشگاه شیراز، 10(1).

نعمتی، محمد رضا و سیفی، بهزاد. (1394)، حقوق و قواعد کاربردی حقوق مخاصمات مسلحانه، انتشارات دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره)، نوشهر.

نجفی­اسفاد، مرتضی و جهانی، فرخزاد. (1389)، دزدی دریایی و حقوق بین­الملل؛ مروری بر حوادث سومالی، مجموعه مقالات دزدی دریایی حقوق بین‌الملل، انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد، چاپ اول، تهران.

Encyclopedia of public international law )1998(, vol. Xi,law of the sea. Air and space.

Rubin.a. P. )1998(, the law of piracy, u.s. naval war college international law studies, 63.