الگوی آموزش شایستگی‌محور فرماندهان راهبردی در جنگ‌های ناهمتراز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، مدیریت منابع انسانی دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری

2 استادیار مدیریت منابع انسانی دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری

3 استادیار، مدیریت رفتار سازمانی دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری

چکیده

آموزش شایستگی‌های مورد نیاز فرماندهان راهبردی در جنگ‌های ناهمتراز به یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های اصلی مدیران دفاعی کشور تبدیل شده است چرا که کیفیت تجهیز فرماندهان به شایستگی‌های مذکور تاثیر قابل‌ملاحظه‌ای در نتیجه این جنگ‌‌ها خواهد داشت. بر این اساس، تحقیق حاضر به ارائه الگوی آموزش شایستگی‌محور فرماندهان راهبردی نظامی در جنگ‌های ناهمتراز می‌پردازد. این تحقیق در گام طراحی الگوی شایستگی‌ها از نظر نوع استفاده، کاربردی و از نظر هدف، تحقیقی آمیخته همزمان و از نظر افق زمانی، تحقیق مقطعی است و در گام طراحی الگوی توسعه و آموزش شایستگی‌ها از نظر نوع استفاده، کاربردی و از نظر هدف پژوهش، تحقیقی توصیفی است. در فاز اول، الگوی مفهومی با بررسی ادبیات تحقیق و مصاحبه با 15 نفر از خبرگان نهاجا(با روش نمونه‌گیری گلوله برفی و تحلیل محتوا) تدوین و از طریق نرم‌افزار اسمارت پی.اِل.اِس اعتبارسنجی شد. سپس در فاز دوم، روش‌های آموزش و توسعه شایستگی‌ها بر اساس ادبیات تحقیق استخراج و با مراجعه به نظرات 12 نفر از خبرگان نهاجا در قالب گروه کانونی اولویت‌بندی شد. درپایان علاوه بر رتبه‌بندی ابعاد و مولفه‌های الگو در فاز اول (به‌ترتیب بینشی، فردی، مرتبط با سازمان و بین‌فردی)، روش‌های توسعه هر یک از ابعاد الگوی شایستگی فرماندهان راهبردی نظامی به ترتیب اولویت بیان و به‌دنبال آن پیشنهاد‌های کاربردی ارائه شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Model Of The Competency Based Training Of Strategic Commanders In Asymmetrical Warfare

نویسندگان [English]

  • mehdi kheirandish 1
  • davood ghafoori 2
  • mostafa lotfi jalalabadi 3
1 Public Administration,Faculty of Management, Shahid Sattari Aeronautical university of Science and technology, Tehran, Iran.
2 Management Faculty, Shahid Sattari Aeronautical University of Science and Technology
3 Management Faculty, Shahid Sattari Aeronautical University of Science and Technology
چکیده [English]

The training of competencies required by strategic commanders in asymmetrical warfare has become one of the main concerns of the country's defense directors because the quality of equipping the commanders with the competencies will have a significant effect on the result of these wars. Accordingly, the present study aims to provide a model for the training of competent military commanders in asymmetrical warfare. This research, in the designing step of competency patterns, in terms of type of use, is applied and in terms of purpose, is simultaneous mixed research and in terms of purpose time horizon, is cross-sectional. In the designing step of the competency development and training model, in terms of the type of use, is applied and In terms of research purpose, is descriptive. In the first phase, a conceptual model was compiled by examining the literature of the research and interviewing 15 experts (using snowball sampling and content analysis) and validated through SmartPlus software. Then, in the second phase, the methods of training and development of competencies were extracted based on the research literature and prioritized based on the views of 12 experts in the form of the focal group. Finally, in addition to ranking the dimensions and components of the model in the first phase (insight, individual, organizational, and interpersonal, respectively), the development methods of each aspect of the model of the competency of military strategic commanders were presented in order of priority, and followed by practical proposals.

کلیدواژه‌ها [English]

  • education
  • Competency-Based Education Model
  • Military Strategic Commanders
  • Asymmetrical Warfare
ابوالعلایی، بهزاد. غفاری، عباس (1386). مدیران آینده؛ مبانی نظری و تجارب عملی برنامه‌های استعدادیابی و جانشین پروری. تهران، انتشارات سازمان مدیریت صنعتی.
آشتیانی، محمدرضا (1390). تبیین مؤلفه‌های نظری عوامل غیر فیزیکی تأثیرگذار بر توان رزمی نیروهای نظامی. فصلنامه راهبرد دفاعی، شماره 32، 1390. ص 108-69
افشردی، محمدحسن. شهر آیینی، سید اسماعیل. حسینی، سید حسن (1394). تعیین عوامل مؤثر بر اصول رهنامه عملیاتی نیروهای زمینی جمهوری اسلامی ایران درنبرد همتراز و ناهمتراز. فصلنامه مطالعات دفاعی استراتژیک، شماره 60، تابستان 1394. ص 59.
امیری سواد رودباری، عادله(1392). تدوین مدل شایستگی مدیران در جهت تحقق چشم‌انداز 1404، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، تهران، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران.
بابایی، محمدعلی. شیخ، ابراهیم (1390). دست نامه توسعه مدیران. تهران، انتشارات سرآمد.
تمنایی، محمد (1383).جنگ نامتقارن، (مکنزی، کنت). تهران. انتشارات، دوره عالی جنگ سپاه، ص 5.
جمشیدی کوهساری، حمزه (1393). بررسی الگوی توسعه شایستگی‌های رهبری در شهرداری تهران. پایان‌نامه دکتری. دانشگاه تهران. پردیس فارابی.
حبیبی، نیک بخش (1387). تحقیق و بررسی چگونگی مقابله نیروی هوایی در برابر تهدیدات ناهمتراز هوایی و ارائه الگوی مناسب. معاونت طرح برنامه‌وبودجه. اداره تحقیقات راهبردی. مد تحقیقات نظری.
حنفی زاده، پیام. زارع رواسان، احد (1391). روش تحلیل ساختارهای چند سطحی با استفاده از نرم‌افزار smartpls. تهران، انتشارات ترمه.
دانایی‌فرد، حسن. آذر، عادل. شیرزادی، مهدی (1391). چارچوبی برای شناسایی شایستگی‌های خط‌نگه‌دار ملی، فصلنامه مجلس و راهبرد. دوره 19، شماره 70، صص 35-5.
دانشگاه عالی دفاع ملی (1390) . مطالعه گروهی تدوین راهبرد ارتقای توان رزمی آجا (مبتنی بر عوامل برتر ساز)  با رویکرد تهدیدات ناهمطراز. تهران.
دانیالی، الیاس (1382). عملیات روانی در جنگ نامتقارن. فصلنامه مطالعات بسیج. شماره 23.
داوری، علی. رضازاده، آرش (1392). مدل‌سازی معادلات ساختاری با نرم‌افزار پی ال اس. تهران، جهاد دانشگاهی.
دهقان، نبی ا.. (1391). ارائه الگوی تفکر راهبردی مدیران ارشد نهاجا در سطوح مختلف باهدف ارتقای توان رزمی. طرح پژوهشی در نیروی هوایی ارتش.
رحیم زاده، قادر (1393). الگوی فرماندهی اثربخش در ارتش جمهوری اسلامی ایران. دبیرخانه شورای عالی تحقیقات نظری ارتش جمهوری اسلامی ایران.
رستمی، محمود. جمالی، علی‌اصغر. (1386)، تاریخ نظامی جهان و هنر جنگ. تهران: دانشگاه افسری امام علی (ع).
شیخ، ابراهیم (1389). الگوی قابلیت‌های مدیران در بخش دولتی. رساله دوره دکتری. دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی. ایران.
عرفانی، مریم. دیانتی، محمد (1388). نقش شایستگی‌ها در مدیریت منابع انسانی. ماهنامه تدبیر،277. 16-20.
غفاریان، عباس. ابوالعلایی، بهزاد. (1386)، مدیران آینده، مبانی نظری و تجارب عملی برنامه‌های استعدادیابی و جانشین پروری مدیران. تهران، انتشارات سازمان مدیریت صنعتی.
غفوری، داود (1396). طراحی الگوی شایستگی‌های فرماندهان نهاجا در راستای ارتقاء توان رزمی با رویکرد جنگ‌های ناهمتراز (دکتری)، پردیس البرز دانشگاه تهران. ایران.
غلامی، مهرداد. (1393)، ارائه الگوی قابلیت‌های اسلامی ایرانی فرماندهان و مدیران نهاجا. تهران: مرکز مطالعات و تحقیقات نهاجا.
قرآن کریم، سوره انفال، آیه 60.
قرائی پور، رضا (1382). ارزیابی شایستگی مدیران شرکت ساپکو به روش بازخور 360 درجه. (کارشناسی ارشد). دانشکده معارف اسلامی و مدیریت دانشگاه امام صادق (علیه‌السلام)، ایران.
کاوسی خامنه، روشنک. پورعزت، علی اصغر. عباسی، طیبه (1396). شناسایی و تدوین ویژگی­های مناسب برای احراز شایستگی وزیر علوم،تحقیقات و فناوری، فصلنامه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، دوره9،شماره1، صص60-35.
محمودی، سید محمد؛ زارعی متین، حسن و بحیرایی، صدیقه(1391). شایستگی و تبیین شایستگی‌های مدیران دانشگاه،مدیریت در دانشگاه اسلامی،1(1)،143-114.
معاونت آموزش دانشکده فرماندهی و ستاد آجا (1386). مقدمه‌ای بر جنگ غیرهمتراز. تهران، انتشارات دانشکده فرماندهی و ستاد آجا، ص 9.
معاونت آموزش و نیروی انسانی ستاد مشترک سپاه (1384). جنگ نامتقارن. مجموعه مقالات، ص 26.
معین، محمد (1378). فرهنگ معین (2). تهران. انتشارات، امیرکبیر.
میر سپاسی، ناصر(1390). مدیریت استراتژیک منابع انسانی و روابط کار. تهران، انتشارات میر، چاپ سی و یکم.
وزارت دفاع آمریکا (2009). نشریه مشترک[1] 02-1.
Boyatzis, R.E., 2008. Competencies in the 21st century. Journal of Management Development, 27 (1), pp. 5-12.
Boyatzis, Richard E. (2008). Competencies in the 21st century. Journal of Management Development 27 (1), 5-12.
Byham, W. C., & Moyer, R.P. (2005). Using competencies to build a successful organization. A monograph of Development Dimensions International. Retrieved June 20, 2008, from
Cohen, J. (1988). Statistical power analysis for the behavioral sciences (2nd ed.). Hillsdale, NJ، Erlbaum.
Conner, Jill (2000): Developing the global leaders of tomorrow. In Human Resource Management 39 (2-3), pp. 147–157. DOI: 10.1002/1099050X(200022/23)39:2/3.147::AID-HRM5.3.0.CO;2-T.
Cronbach, L. J. (1951). Coefficient alpha and the internal structure of tests. Psychometrika. 16, 297-334.
Fornell, C. Larcker, D.F (1981). Evaluating structural equation models with unobservable variables and measurement error. Journal of Marketing Research 18 (1), 39-50.
Grange T. David.(2000). National Strategy Forum Review Winter 2000، Asymmetric Warfare، Old Method, New Concern. 19(4), 180–199.
Hulland, J. S. (1999). Use of partial least squares (PLS) in strategic management research، A review of four recent studies. Strategic Management Journal, 20(4), 195–204.
McCauley, Cynthia D. (2006)، Developmental Assignments. Creating Learning Experiences for Development in Place. Greensboro، Center for Creative Leadership (CCL, stock no. 189).
Megahed,   N.   (2015).   Capturing   Competencies   and   Behavioural   Indicators   of Diplomats   for   a   Multiple-Jobs   Competency   Model.   Journal   of   Human   Resources, 3(1), 54-78.
Mumford, T. V., CAMPION, M. A., & Morgeson, F. P. (2007). The leadership skills strataplex: Leadership skill requirements across organizational levels. The Leadership Quarterly, 18(2), 154–166. doi:10.1016/j.leaqua.2007.01.005
Mumford, Troy V.; Campion, Michael A.; Morgeson, Frederick P. (2007)، The leadership skills strataplex، Leadership skill requirements across organizational levels. In The Leadership Quarterly 18 (2), pp. 154–166. DOI، 10.1016/j.leaqua.2007.01.005.
Rothwell, William J. (2010). Effective succession planning. Ensuring leadership continuity and building talent from within / William J. Rothwell. 4th ed. AMACOM, New York.
Rothwell, William J.; Lindholm, John E. (1999). Competency identification, modelling and assessment in the USA. International Journal of Training and Development 3 (2), 90-105.
Sanghi, Seema (2007). The handbook of competency mapping. Understanding, designing and implementing competency models in organizations / SeemaSanghi. 2nd ed. London، SAGE.
Spencer, S., &Watkin, C. (2006). Potential-for what? What every CEO should know - new insights into selecting the right leaders to secure your competitive future. In Haygroup. Available online at
Sylvia Horton,(2000). Competency management in the British civil service. International Journal of Public Sector Management.13(4)،354 – 368.
Wetzels, Martin; Odekerken-Schroder, Gaby; and van Oppen, Claudia. (2009). Using PLS Path Modeling for Assessing Hierarchical Construct Models، Guidelines and Empirical Illustration. MIS Quarterly, (33، 1).177-195.
Yukl, G. A. (2006). Leadership in Organizations (6th ed.). Upper Saddle River NJ، Prentice Hall.34(6)،386-417.