آموزش برای برنامه‌ریزان سازمان‌های دریایی: نیازهای حال و آینده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری تخصصی علوم دفاعی دانشگاه عالی دفاع ملی

چکیده

هدف از تحقیق حاضر بررسی آموزش برای برنامه ریزان سازمان های دریایی با مروری بر آموزش در حوزه دریا میباشد. برنامه­ریزی درزمینهٔ دریایی چالش­های جدید و فرصت­های قابل‌توجهی را برای سیاست‌گذاران و برنامه ریزان درزمینهٔ مدیریت محیط‌های دریایی به وجود می‌آورد به‌طوری‌که در انگلستان در سال 2009 چارچوب کاری برای آموزش برنامه‌ریزان دریایی فراهم گردید که خود منجر به تشکیل یک موسسه پاسخگو و مؤثر در این زمینه گردید است.
تحقیق حاضر با استفاده از روش توصیفی– تحلیلی به بررسی آموزش برای برنامه‌ریزان حوزه دریایی ، نیازهای حال و آینده و مروری اجمالی بر نظام برنامه‌ریزی انگلستان در حوزه دریایی می‌پردازد.
یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد درصورتی‌که برنامه‌ریزی دریایی مؤثر بوده و دستیابی به اهداف تعیین شده میسر گردد منجر به ایجاد تحول و توسعه خواهد گردید و پاسخگویی، کارایی و اثر بخشی و در نهایت بهره وری را نهادینه خواهد نمود. بر مبنای داده­های جمع آوری شده در جهت توسعه و بهبودبخشی در سطح حرفه‌ای، و همچنین برنامه در حد صاحب نظران این بخش، این مقاله سعی دارد تا عناصر کلیدی آموزش مورد نیاز و متناسب با کاربرد را جهت برنامه­ریزان دریایی بررسی و تحلیل کند که شامل دانش در زمینه فرآیند برنامه‌ریزی و قوانین وکنوانسیون­های ملی و بین المللی می­شود و درک ارتباط بین طرح‌های دریایی متمرکز با محیط های مرتبط با صنعت دریایی و دیگر نیازمندهای مدیریتی و همچنین کاووش در محیط­های دریایی با نگرش به فعالیت­های انسانی و ویژگی­های طبیعی می­شود و در نهایت نتیجه­گیری برمبنای نقش­های متفاوت و مجزا در فرآیند برنامه­ریزی و نیازهای آموزشی متفاوت برای هر یک انجام می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Education for Planner in Marine Organizations: Current and Future circumstances and Glance to Education and Training System in Educational Institutions

نویسنده [English]

  • Kh Hakimi
چکیده [English]

For achievement to long-term goals alongside sea industries, Marine and maritime training planning causes new challenges and opportunities for advancing the marine environment. Then maritime planning is to be useful and achieve its stated goals it will require a fields of trained individuals who will be responsible for or will penetrate in marine planning. This study using analytical – descriptive approach, analyses the Study of" Education for Planner in Marine Organizations: Current and Future circumstances and Glance to Education for Programmer in England in Maritime Institutes." Findings of this study shows that with considering data gathered during the development and delivery of an integrated professional course and a planners level program, here we explores the key elements of education and training required by marine planners. These include a science of planning management and national and international laws and conventions; A finding of how maritime plans can compose with existing coastal plans and other training requirements; and an understanding of the marine environment, including the human activities and natural features. It concludes with a discussion of the different instructions individuals may play in the planning process and so their various training needs and future viewpoints.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Training
  • education
  • marine planning
  • future training needs
G.E. Moktar  (2000), current reality and future needs and maritime education and training.                         Sujit  Kumar Basak (2017), A Framework on the Factors Affecting to Implement   Maritime Education and Training System in Educational Institutions .
 Gillian Glegg (2014) , Training for marine planners: Present and future needs.                  Ville  Hinkka  , jenny  Eckhardt (2016), changing training needs of port workers due     to future trends , pp.18-21
Marine and coastal  access  , UK (2009) ,pp.433-432.                              
Smith HD . (2002), The role of social science in  capacity building in ocean and coastal management
Nadin V. The emergence of spatial planning approach in England .
http://www.spicosa.eu/setnet/index.htm(07.08.12).                                                            
Defra. A strategy for promoting an integrated approach to the management of coastal area (2009),pp.49.                                                                                                           
Walker G. The regional   vacumm, (2010) ,pp.111-112.