ضرورت رویکرد ویژه به بهبود وضعیت ترمینال ریلی بنادر ساحلی و اثر آن بر انتقال کالا از بنادر

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار مدیریت بنادر دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار

2 کارشناس ارشد مدیریت بنادر دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار

چکیده

امروزه اهمیت حمل و نقل ریلی و اثر آن بر انتقال کالا از بندر نسبت به حمل و نقل جاده­ای، به عنوان یک عامل مزیت رقابتی با توجه به سه شاخصه مهم حمل و نقل راحت، ارزان و سریع برای بنادر آشکار گردیده است. در نتیجه پرداختن به مسئله رشد و توسعه شبکه ریلی بنادر گام مؤثر در جهت افزایش سهم ناوگان ریلی در انتقال کالا از بندر می­باشد. این پژوهش به بررسی چالش­های موجود در بخش ناوگان ریلی درون بنادر و ارزیابی عوامل مؤثر بر بهبود وضعیت آن‌ها پرداخته و از روش دلفی‎ ‎برای‎ ‎تحلیل، بررسی و نتیجه­گیری استفاده نموده است.‏‎ ابزار اصلی جمع­آوری و اندازه­گیری متغیرهای پژوهش پرسشنامه می­باشد. اعضای نمونه به طور تصادفی80 نفر از صاحبان کالاها، نمایندگان شرکت‌های کشتیرانی و اپراتورهای ترمینال‌های ریلی انتخاب شده است. در انتها اقدام به ارائه راه‌کارهای کارشناسی شده در راستای تدوین و اجرای برنامه­ریزی­های مؤثر در این خصوص گردیده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Necessity fora Special Approach to Improving the Status of the Rail Terminal of Coastal Ports and Its Effect on the Transfer of Goods from Ports

نویسندگان [English]

  • J Sayareh 1
  • E Alahyari 2
1 Chabahar Maritime University
2 Chabahar Maritime University
چکیده [English]

Today, the importance of rail transport and its impact on the shipment of goods from the port to road transport has become apparent as a competitive advantage in light of the three most important parameters of convenient, cheap and fast transportation for ports. As a result, paying attention to the progress and development of the rail network of ports is an effective step towards increasing the share of the rail fleet in the transit of goods from the port. This research examines the challenges of the rail fleet within ports and evaluates the factors affecting their situation improvement and uses the Delphi method for analysis, investigation and conclusion. The main tool of collecting and measuring the variables of the research is a questionnaire. Sample members were randomly selected from 80 owners of goods, representatives of shipping companies and operators of rail terminals. Finally, professional guidelines in the formulation and implementation of effective planning were proposed in this regard.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rail terminal
  • Coastal ports
  • Shelter
  • Multimodal Transport
ابراهیمی، پیمان (1392). بررسی تاثیر ایجاد ترمینال ریلی بر برونداد کالا از منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره). پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته دریانوردی حمل و نقل دریایی، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، پردیس خودگردان.

پورتال اینترنتی اداره کل سازمان و بنادر و دریانوردی ایران.  http://www.pmo.irدسترسی: 17/11/1390، ساعت 21:30

رزازی، غلامرضا (1391). حمل و نقل ریلی و جایگاه آن در شبکه حمل و نقلی کشور. نخستین همایش نقش حمل و نقل چند وجهی در تجارت ملی و بین المللی، تهران، تیر 1391، گروه سرمایه­گذاری توسعه ترابر ایرانیان.

عزتی، مرتضی و عاقلی کهنه شهری، لطفعلی (1384). برآورد کشش­های تقاضای بار در راه آهن جمهوری اسلامی ایران، پژوهشنامه حمل و نقل، سال دوم، شماره 3، ص 25-32.

HM Treasury (2006), The Eddington Transport Study, HM Treasury/Department for Transport, London.

Jiang, Fei; Johnson, Paul and Calzada, Christian (2003). Freight demand characteristics and mode choice: an analysis of the results of modeling with disaggregates revealed preference data, Journal of Transportation and Statistics, 2, pp 149-158.

Kiani, Mansoor  (2006). The Impact of the Automation on the Efficiency and Cost Effectiveness of the Quayside and Container Yard Cranes and the Selection Decision for the Yard Operating Systems. PhD Thesis, School of Engineering, Liverpool John Moores University, UK, pp 110-160.

Saaty, Thomas L (2004). Decision-making, the Analytic Hierarchy and Network Processes (AHP/ANP), Journal of Systems Science and Systems Engineering, Vol. 13, (Issue 1), pp. 1-35.

Saaty, Thomas L. (1990). How to make a decision: The analytic hierarchy Process, European Journal of Operational Research, 48(1): 9-26.

Spasovic, Lazar N (2004). Study to Determine the Need for Innovative Technologies for Container Transportation System, Publication of the National Centre for Transportation and Industrial Productivity, New Jersey, USA, pp  58-59.

The Center for Urban Transportation Research at the University of South Florida (2003).

Woodburn, Allan (2008). efficiency of Intermodal Port Hinterland Flows: A Case Study of UK Rail Operations.Transport Studies Department, University of Westminster, London.

Zimmer, Ronald N (1996). Designing Intermodal Terminals for Efficiency. Transportation Research Circular 459.