اولویت بندی عوامل موثر بر عملیات جستجو و نجات دریایی با استفاده از تکنیک سلسله مراتبی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار مدیریت علوم دریایی دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت- پردیس دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده

پس از بروز هر سانحه دریایی اولین مکانی که با آن ارتباط و تماس اضطراری برقرار می‌شود نزدیک‌ترین مرکز تجسس و نجات دریایی آن منطقه است. این مرکز مسئول اعمالی چون تجسس و نجات، کمک‌های پزشکی، جلوگیری از آلودگی دریا و کنترل ایمنی دریایی یک منطقه به حساب می‌آید. بنابراین لازم است تا عواملی که در موفقیت یا عدم موفقیت عملیات جستجو و نجات دریایی موثر هستند، شناسایی و اولویت بندی گردند. این مقاله با رویکرد توصیفی-پیمایشی، عوامل موثر بر عملیات جستجو و نجات دریایی را شناسایی و سپس با استفاده از تکنیک سلسله مراتبی آن‌ها را رتبه بندی کرده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که در بین 5 گروه تجهیزات مرتبط با عملیات جستجو و نجات، نیروی انسانی، فعالیت‌های دریایی، سازمان های مربوطه و قوانین و مقررات، تجهیزات مرتبط با عملیات جستجو و نجات از اولویت بیشتری در موفقیت یا عدم موفقیت عملیات جستجو و نجات دریایی برخوردار می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Prioritize The Factors Affecting The Maritime Search And Rescue Operations Using Hierarchical Techniques

نویسندگان [English]

  • J Sayareh 1
  • R Haghi 2
1 Chabahar Maritime University
چکیده [English]

After any maritime accident the first location for emergency contact is the nearest maritime search and rescue region. The center is responsible for actions such as search and rescue, medical assistance, prevention of marine pollution and maritime safety control in the region. So it is necessary to identify and prioritize effective factors in the success or failure of maritime search and rescue operations. This article is a descriptive-survey to identify factors affecting the maritime search and rescue operations and then rank them using the hierarchically technique. The results showed that among 5 groups associated with search and rescue equipment, manpower, maritime activities, relevant agencies and laws and regulations related to search and rescue equipment of the highest priority in the success or failure of search operations and sea rescue exercise.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Maritime Accidents
  • Maritime Search And Rescue Operations
  • Convention On Maritime Search And Rescue
  • Hierarchical Techniques
اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان (1394) طرح استانی جستجو و نجات دریایی، معاونت دریایی و بندری.

باورصاد، پ.، جهانگیریان، س.، زارع، ح. (1392) بررسی الزامات ایمنی و زیست محیطی بانکرینگ در خلیج فارس، دومین همایش بین المللی اقیانوس شناسی خلیج فارس و دهمین همایش علوم و فنون دریایی ایران، تهران، 27-29 بهمن.

خسروی، ح (1393) تحلیل و بررسی سوانح دریایی استان بوشهر در دهه 1390، اداره کل بنادر و دریلنوردی استان بوشهر، گزارش کمیته ایمنی و سوانح دریایی.

سازمان بنادر و دریانوردی، (1394) آمار خدمات جستجو و نجات دریایی. موجود در http://maritimesafety.pmo.ir/fa/maritimesearchrescue/statistics

سیاره، ج. ایرانشاهی، س. و تهمک، ح (1391) بررسی و ارزیابی موقعیت لجستیکی بندر چابهار همراه با ارائه و پیشنهاد راهکارهای متناسب با آن. اولین همایش توسعه سواحل مکران و اقتدار دریایی ایران، ایران: چابهار، بهمن ماه.

شکورزاده، م. (1393) بررسی تاثیر سامانه جهانی اضطرار و ایمنی دریایی (GMDSS) بر افزایش بهره‌وری افسران ناوگان تجاری ایران، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر.

فراست، م. (1393) بررسی راهکارهای عملی اجرایی شدن عملیات نجات دریایی در مقیاس بزرگ در سواحل جنوبی ایران (مطالعه موردی بندر شهید رجایی)، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار.

قدسی پور، ح (1391) مباحثی در تصمیم­گیری چند معیاره- فرآیند تحلیل سلسله مراتبی،انتشارات صنعتی امیر کبیر، چاپ دهم، ص 1-83،.

گلستانی، ا. (1393) بررسی عوامل مؤثر بر جمع‌آوری مستندات با هدف بهبود فرایند بررسی سوانح دریایی در ایران، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار.

گورابی، م.، امام، ر.، سایبانی، م. (1391) بهبود عملکرد دستگاه ارسال کننده موقعیت اضطراری رادیویی در دریا، دهمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی. وزارت راه و ترابری، سازمان بنادر و دریانوردی.

وزارت راه و شهرسازی (1393) طرح ملی جستجو و نجات دریایی کشور جمهوری اسلامی ایران، سازمان بنادر و دریانوردی.

Achu´ tegui, J., (1996). The ‘‘Amoco Ca´diz’’ Stranding Could Have Been Avoided, Wessex Institute of Technology, UK Congress: I International Conference on Environmental Problems in Coastal Regions-Coastal Environment 96, Rio de Janeiro.

Tryfon, K. (2012) The Competence of Hellas on Search and Rescue Items in the Aegean Area, Published by Canadian Center of Science and Education, ISSN 1918-7173, E-ISSN 1918-7181.

United States National Search and Rescue (2000) International Aeronautical and Maritime Search and Rescue Manual. National Search and Rescue Committee, Washington DC.

Wysoki´nski, M., Marcjan, R., Dajda, J. (2014) Decision support software for search & rescue operations, 2014, 18th International Conference on Knowledge-Based and Intelligent Information & Engineering Systems - KES2014, p 776 – 785.