شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر سیستم آموزشی موسسات دریایی استان بوشهر با استفاده از AHP

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت سازمان بنادر و کشتیرانی

2 استادیار مدیریت دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار

3 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت پردیس دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده

هدف از این پژوهش شناسایی و اولویت‌بندی عوامل موثر بر سیستم آموزشی موسسات دریایی استان بوشهر به منظور بهبود عملکرد آنان در آموزش و تربیت دریانوردان ماهر بوده است. این مطالعه از نوع تحقیق آمیخته اکتشافی بوده و از تکنیک سلسله مراتبی برای رتبه بندی عوامل شناسایی شده استفاده کرده است. ابتدا، با استفاده از مطالعات کتابخانه‌ای عوامل موثر بر آموزش دریانوردان در موسسات آموزش دریایی مشخص شده‌اند که نتایج این بخش نشان داده‌است که این عوامل در قالب سه دسته‌ی کلی کیفیت آموزش، کیفیت ارائه خدمات و انگیزش قرار می‌گیرند. جهت گردآوری داده‌های پژوهش، ماتریس مقایسات زوجی هر یک از مولفه‌ها و گروه‌ها با استفاده از قضاوت و نظر پنج نفر از فارغ‌التحصیلان، مدرسان و مالکین این موسسات و کارشناسان ایمنی و آموزش بندر بوشهر تدوین و تکمیل شده‌اند. نتایج تکنیک سلسله مراتبی نشان داده‌است که در میان این سه دسته، کیفیت ارائه خدمات نسبت به بقیه دسته‌ها در اولویت می‌باشد، همچنین، در میان زیرمعیارهای کیفیت ارائه خدمات، زیرمعیار بکارگیری تجهیزاتی همچون وسایل کمک‌ناوبری و سیمیلاتور در حین تدریس مهمترین عامل می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying and prioritization of affecting factors on Training System of Marine Institution of Bushehr Province by AHP

نویسندگان [English]

  • H Zare 1
  • A Abtin 2
  • R Haghi 3
چکیده [English]

The purpose of this study is to identify and prioritize the factors affecting on training system of marine institution of Bushehr provinceto improve their performance in training of skilled seafarers.Exploratory mixed method and AHP method for Prioritizing identified factors are used in this paper. Firstly, factors effect on training of seafarers in maritime institutions identified by library study. Results of this part show these factors are categorized in three general groups: quality of training, quality of services and motivation. To collect research data, matrix of paired comparisons for each of the groups are prepared and completed by using the judgmentfive undergraduate, teachers and owners of these institutions and safety and training experts of Bushehr port. AHP technique’s results show that among these categories, service quality is the first priority. Also among sub factors of service quality, use of equipment, such as navigation aid tools and simulator, is the most important sub factor.

کلیدواژه‌ها [English]

  • STCW
  • Mariners Training
  • Training Institution
  • Bushehr Province
  • AHP
تدبیری رودی، م. (1391). ارزیابی و رتبه بندی استانداردهای آموزشی و گواهینامه های دریانوردی پرسنل شناورهای صیادی ایرانی زیر 24 متر با نگرشی بر کنوانسیونSTCW-F (موردکاوی بنادر صیادی چابهار و کنارک)، پایان‎نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار.
رییسی، ف؛ سعیدی، س و شمالی پور، ب. (1392). ایمنی دریانوردی و حفاظت از محیط زیست دریایی، پانزدهمین همایش صنایع دریایی، بندر عباس،  89-97.
زراعت پیشه، ن. و مهدی زاده، م.(1391). توسعه سواحل مکران و اقتدار دریایی جمهوری اسلامی ایران با رویکرد منابع انسانی – فرصت های آموزشی و پژوهشی و علوم دریایی. اولین همایش ملی توسعه سواحل مکُران و اقتدار دریایی جمهوری اسلامی ایران، چابهار، بهمن ماه.
سجادی پارسا، س و نورامین، ا. (1389). بررسی اثرات محیط کاری بر جذب و ماندگاری شغلی دریانوردان: مقایسه­ی بین کشتی­های تانکر، فله بر و کانتینربر، اقیانوس شناسی، 1(7)، 1-10.
سفری، ا. (1394). بررسی تاثیرات پیاده سازی و اجرای سیستم مدیریت کیفیت در اداره امتحانات و گواهینامه­های دریانوردی استان بوشهر، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم دریایی خارک.
عباسی زاده، م. (1393). شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر افزایش ایمنی شناورهای غیرکنوانسیونی در بنادر ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار.
عماد، غ. یاراحمدی، آ. (1391). بررسی تاثیر مدیریت ایمنی کشتی­ها بر اقتدار دریایی ایران، اولین همآیش ملی توسعه سواحل مَکُران و اقتدار دریایی جمهوری اسلامی ایران، چابهار.
قاسمی دامانی، س. (1392) ارزیابی اثر بخشی آموزش های دریایی برای دریانوردان شناورهای با محدوده سفرهای نزدیک به ساحل در بنادر ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار.
قدسی پور، ح. (1391). مباحثی در تصمیم­گیری چند معیاره­ی فرآیند تحلیل سلسله مراتبی، انتشارات صنعتی امیر کبیر، چاپ دهم.
مظفری مکی آبادی، ع. (1393). بررسی تاثیر شیوه آموزش تلفیقی بر میزان یادگیری و یادداری دانشجویان دریانوردی(مورد کاوی دانشجویان کاردانی رشته دریانوردی شهید کلانتری محمودآباد)، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار.
مهرابی­فرد، ی. (1394). ارزیابی سیستم آموزش خدمه­ی شناورهای زیر 3000 تن و ارایه راهکارهایی برای بهبود کیفیت سیستم، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار.
مهرآرا, ا؛ رضوانیان, ص و یاراحمدی، آ. (1392). ضروت توجه به عامل نیازهای خاص ماهیت شغلی دریانوردی جهت افزایش انگیزه دریانوردان ایرانی و ارایه پیشنهادها. بیست و یکمین همایش ارگان­های دریایی، رامسر.
مومنی، م. (1391). مباحث نوین تحقیق در عملیات. چاپ چهارم. انتشارات مؤلف.
نوروزی،ر و فلاح زاده، م. (1391). نقش توسعه­ی بندر چابهار در منابع انسانی دریانورد سواحل مکران، اولین همآیش ملی توسعه سواحل مکُران و اقتدار دریایی جمهوری اسلامی ایران، چابهار.
ودادی، ح. (1387). بررسی و امکان سنجی ایجاد بستر مناسب برای شناسایی، جذب، آموزش، پرورش و نگهداری منابع انسانی دریانورد (تحقیق در خصوص جذب و تربیت دریانورد). اداره کل مرکز تحقیقات سازمان بنادر و دریانوردی.
یاراحمدزهی، م، آبتین، ع و عسکری پور گلویک، ح. (1391). آموزش و توسعه سرمایه انسانی مستقر در سواحل مکُّران و اقتدار دریایی جمهوری اسلامی. اولین همآیش ملی توسعه سواحل مکُران و اقتدار دریایی جمهوری اسلامی ایران، چابهار، ایران.
 
Emad. G., Oxford. I. (2010). Schema Theory and Situatedness of Simulator Training. 15th Annual International Navigation Simulator Lecturer ‘Conference, pp, 100-117.
Garriga. M, Losada, J. (2010) “Education and Training for Integrated Coastal Zone Management in Europe.  Ocean & Coastal Management 53, 89–98.
IMO, (1978). International Convention on Standards of Training, Certification and watch keeping for Seafarers (STCW). 7/Circ.16 IMO, London.
Pazara, H. Barsan, E. Arsenie, P. Chiotoroiu, L, (2008). Reducing of Maritime Accidents Caused By Human Factors Using Simulators in Training Process.  Journal of Maritime Research (JMR). 5(1), 3-18.
Ziarati, R. (2007), Review of Accidents with Special References to Vessels with Automated System-A Way Forward, Institute of Maritime Studies, Turkey and Marine Education, United Kingdom.