تعداد مقالات: 180
176. شناسایی و واکاوی مسئولیت‌های اجتماعی دانشگاه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اردیبهشت 1399

مهران بهرامی؛ حمید فرهادی راد؛ عبداله پارسا؛ سکینه شاهی


177. تأثیر سوت زنی سازمانی برافزایش شفافیت سازمانی با میانجی‌گری آوای سازمانی(مورد مطالعه: کارکنان سازمان های دریایی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1399

مهدی دیهیم پور؛ حسن دولتی


178. مدل سازی رابطه ادراک کیفیت خدمات با رضایتمندی و تمایل به بازگشت به سواحل دریای خزر مطالعه موردی: المپیاد ورزش‌های آبی و ساحلی بابلسر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 اردیبهشت 1399

محدثه رحمانی گرجی؛ مرتضی دوستی


179. تأثیر ارزشهای ادراکی داوطلبان دانشگاه‌ها بر پذیرندگی برند دانشگاه کارآفرین(مورد مطالعه:دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره))

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 خرداد 1399

حسن دولتی؛ محمد حسین نعمتی؛ مسعود احمدی


180. رابطه بین نگرش مذهبی و هوش هیجانی با سلامت روانی کارکنان سازمان بنادر و دریانوردی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 تیر 1399

ابوالقاسم بریمانی