تعداد مقالات: 176
-22. ارائه مدل تربیت و آموزش کارورزی( دریانوردی) دانشگاه علوم دریایی

دوره 1، شماره 1، پاییز 1393، صفحه 1-12

علیرضا عالی پور؛ کیومرث نیاز آذری


-21. طراحی الگوی مفهومی شبکه های زایشی دانش علوم دریایی

دوره 3، شماره 4، بهار 1395، صفحه 1-12

ابوطالب مطلبی؛ علیرضا عالی پور


-17. الگوی طراحی برنامه درسی نیروی دریایی

دوره 4، شماره 1، بهار 1396، صفحه 1-13

علیرضا پورالشریعه؛ حسن بختیاری؛ حمیدرضا حاتمی؛ سیاوش نصرت پناه


-14. شناسایی موانع نوآوری باز در دانشگاه ها

دوره 4، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 1-15

مهرداد مدهوشی؛ کریم کیاکجوری


-12. الگوی آموزش شایستگی‌محور فرماندهان راهبردی در جنگ‌های ناهمتراز

دوره 5، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 1-21

مهدی خیراندیش؛ داود غفوری؛ مصطفی لطفی جلال آبادی


-10. کارآمدی مدیران آموزشی مبتنی بر توانایی‌های شناختی و انگیزشی- هیجانی (مطالعه موردی: مدیران آموزشی یک سازمان نظامی)

دوره 5، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 1-21

مرتضی کرمی؛ کیومرث فرح بخش؛ عباس عباس پور؛ غلامحسین رضایت


-9. تبیین مختصات حمکرانی خوب آموزش عالی در بخش دفاع

دوره 6، شماره 1، بهار 1398، صفحه 1-11

بهنام عبدی؛ علی اصغر پورعزت


-8. الگویی برای رفتارهای نقشِ آموزشیِ اساتید دانشگاه: یک مطالعه ی کیفی

دوره 6، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 1-16

سید مجتبی هاشمیان؛ فریبرز رحیم نیا؛ محمد مهدی فراحی


-7. شناسایی مؤلفه‌های توسعه حرفه‌ای مدیران گروه‌های آموزشی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی (یک مطالعۀ فراترکیب)

دوره 7، شماره 1، بهار 1399، صفحه 1-18

خدایار ابیلی؛ مجتبی حاج خزیمه؛ جواد پورکریمی؛ محمدرضا حاتمی


-6. فراترکیب الگوهای تدوین راهبردهای مدیریت آموزش و منابع انسانی

دوره 6، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 1-18

عبدالرحیم نوه ابراهیم؛ سعید جعفری نیا؛ اکبر حسن پور؛ اکبر عیدی


-5. تبیین نقش تعدیل کننده شرایط زمینه‌ای در کارآمد سازی نظام آموزش عالی(مطالعه موردی دانشگاه‌های دریایی ایران)

دوره 3، شماره 4، بهار 1395، صفحه 43-58

حسن دولتی؛ فرشته ضامنی؛ کیومرث نیازآذری؛ پیمان جعفری طهرانی


-4. رابطه هوش هیجانی با هوش معنوی در بین دانشجویان دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره) نوشهر

دوره 3، شماره 7، زمستان 1395، صفحه 10-16

مسلم گل میمی؛ سید ابراهیم همتی گلیان؛ علی مطلبی