دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. طراحی مدل سرمایه اخلاقی سازمان با تأکید بر آموزش در صنعت حمل‌ونقل دریایی (موردمطالعه: اداره کل بنادر و دریانوردی استان مازندران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 اردیبهشت 1398

حبیب مرادی؛ معصومعلی سلیمیان؛ بهزاد فرخ سرشت؛ قربانعلی آقااحمدی


2. مطالعه تطبیقی آموزش های حین خدمت آجا با ارتش های پیشرفته دنیا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 دی 1398

محمد اعلایی؛ علی فرهادی؛ مجید یوسفی


3. ارایه مدل تجاری سازی دانش براساس مدیریت دانش در دانشگاه فنی وحرفه ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 بهمن 1398

عباس میر؛ مهدی باقری؛ سیداحمد هاشمی


4. طراحی مدل شایستگی‌های منابع انسانی جهت تحقق گام دوم انقلاب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 اردیبهشت 1399

مجید ملکی؛ شهرام حسنوند


6. تأثیر هوش عاطفی بر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان منطقه چهارم نیروی دریایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 تیر 1399

رضا نادری بنی؛ ثارالله لطفیان


7. سیاست های موثر نشانسازی ملی در حوزه نخبگان و استعدادهای برتر علمی در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 شهریور 1399

زهره شرعی؛ سید عباس ابراهیمی


8. شناسایی عوامل انسانی و انگیزشی موثر بر آموزش دوره کارشناسی دانشگاه علوم‌ دریایی امام خمینی(ره) از منظر اساتید، فرماندهان و مدیران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 شهریور 1399

سیدشهاب الدین حجازی؛ نیما بحرینی بهزادی


9. شناسایی و اولویت‌بندی پیشران‌های توسعه صنعتی دریایی با روش دلفی فازی (موردمطالعه شرکت صنایع دریایی ایران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 مهر 1399

رضا سپهوند؛ ًصابر تقی پور


10. ارزیابی قطب‌های نگهداری و تعمیرات بهره‌ور فراگیر (TPM) در صنعت کشتیرانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 مهر 1399

بلقیس باورصاد؛ علی مهرابی؛ پگاه گنجی زیتونی


11. ارائه مدل مطلوب آموزش مبتنی بر شایستگی کارکنان سازمان بنادر و دریانوردی(مورد: بندر شهید رجایی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 مهر 1399

هومن شفیقیان؛ نادرقلی قورچیان؛ مهدی باقری


12. واکاوی علل و عوامل بیکاری دانش‌آموختگان در آموزش‌عالی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آبان 1399

احمد کیخا


14. طراحی مدل توسعه ورزش شنا در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 آذر 1399

حامد رضاخانی طالقانی؛ عباس خدایاری؛ حمید قاسمی؛ مهدی کهندل


16. ارتباط بین پایداری قامتی و حس وضعیت مفاصل اندام تحتانی با دقت هدف‌گیری تیراندازان مبتدی و زبده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 دی 1399

مصطفی ثانی؛ کرار خواجه نعمت؛ حمیدرضا نوروزی


17. بررسی تاثیر فرسودگی شغلی و حمایت سازمانی ادراک شده بر تعهد سازمانی مأمورین یگان حفاظت بندر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 بهمن 1399

نیما رنجی جفرودی؛ مهدی بستانی


20. تاثیر مدیریت بحران بر تاب آوری با نقش میانجی مدیریت دانش مربیان شنا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 اسفند 1399

محمدرضا ذوی الحیات؛ پریوش نوربخش؛ علی زارعی؛ عباس خدایاری


21. طراحی و ارائه مدل نوآوری رفتاری با بکارگیری مدیریت منابع انسانی دانش محور در سازمان‌های آموزشی دولتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 اسفند 1399

مریم پوریزدانی کجور؛ داود کیاکجوری؛ حسینعلی تقی پور؛ محمد غفاری مجلج


22. نقش توسعۀ منابع انسانی و مسئولیت اجتماعی دانشگاه بر تمایل به ترک خدمت اساتید دانشگاه با نقش میانجی تعهد سازمانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 اسفند 1399

حسین فاندیز؛ داود حسین‌پور؛ عقیل قربانی پاجی؛ حمزه‌علی کاویانی


24. طراحی مدل توسعه و آموزش ورزش دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره) نوشهر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 فروردین 1400

علی محسنی فر


25. بررسی تأثیر مدیریت مسیر شغلی بر ارتقاءپذیری کارکنان با نقش میانجی ادراک قابلیت استخدام داخلی (مورد مطالعه: کارکنان یک مرکز آموزش نظامی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 فروردین 1400

ایوب شیخی زاده؛ رضا سپهوند


26. تبیین ابعاد و مؤلفه‌های مؤثر بر استقرار سازمان مربی‌گرا با رویکرد یادگیری سازمانی در مؤسسات آموزش عالی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 فروردین 1400

تکتم ثقفی؛ محمود قربانی؛ نازیاسادات ناصری


27. رابطه نوروتیک سازمانی و عملکرد شغلی با نقش میانجی گری فرهنگ سازمانی ادراک شده در کارکنان اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیلان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 فروردین 1400

سعید خدادادی؛ کریم کیاکجوری


28. اثر رهبری معنوی بر مؤلفه‌های رفتارهای شغلی اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های آجا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 فروردین 1400

محمد مهدی؛ حسن غفاری؛ فرحناز آهنگ؛ اصغر محمدی فاتح


29. تأثیر مدیریت دانش با رویکرد جهادی بر مهار‌ت‌های مدیران موردمطالعه( دانشگاه آموزشی نظامی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اردیبهشت 1400

عباسعلی سلمانی؛ حسن خلیلی؛ اصغر صادقی


30. منابع انسانی استراتژیک و عملکرد نوآورانه: تحلیل نقش میانجی شبکه سازی سیاسی ( مورد مطالعه: کارکنان بندر امام خمینی (ره))

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 اردیبهشت 1400

علیرضا مقدم؛ مهدیه ویشلقی؛ میثم جعفری


31. شناسایی و بررسی روابط درونی بین عوامل مدیریت کنش حسابگرانه در دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 اردیبهشت 1400

زهرا محمدپور؛ داود کیاکجوری؛ محمد جواد تقی پوریان گیلانی؛ قربانعلی آقااحمدی


32. تأثیر شایستگی مدیریتی و گرایش به یادگیری بر عملکرد شغلی مدیران: نقش میانجی رهبری کارآفرینانه در نظام آموزش عالی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 اردیبهشت 1400

مهدی دهقانی سلطانی؛ مریم مصباحی؛ امیدعلی منصوری


33. تاملی بر رسالت فردی: میانجی تاثیر سیستم مدیریت استعداد استراتژیک بر رفتار کارآفرینانه و آوای فردی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 اردیبهشت 1400

شهرزاد چرخکار؛ الهه Hosseini؛ مهدی سبک رو


34. بررسی تأثیر ظرفیت‌های ژئوپلیتیکی سواحل مکران بر ارتقای قدرت دریایی جمهوری اسلامی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 اردیبهشت 1400

سروش سیاری؛ مهدی مطهرنیا


35. بررسی و تحلیل توقیف کشتی «استنا‌ایمپرو » در تنگه هرمز از منظر حقوق بین‌الملل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 خرداد 1400

محمد مقدمی؛ توکل حبیب زاده


37. تاثیر آموزش مستقیم کنش های زبانی از طریق داستان کوتاه بر روی دانش جامعه شناختی دانشجویان ایرانی: مطالعه موردی دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 خرداد 1400

10.22034/rmt.2021.135577.1686

افروزه حیدری؛ حسین حیدری تبریزی؛ عزیزه چالاک


38. بررسی تأثیر رهبری اقتدارگرا بر بی تفاوتی سازمانی کارکنان با نقش میانجی فرهنگ دیوان سالار در دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره) نوشهر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 خرداد 1400

10.22034/rmt.2021.138885.1724

رضا سپهوند؛ فریبرز فتحی چگنی؛ وحید دالوند


39. مولفه‌ها و شاخص‌های اجرای آموزشِ عملیات مشترک آجا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 تیر 1400

10.22034/rmt.2021.530457.1838

حسین شکوهی


40. مدل سنجش اثربخشی نظام ارزیابی عملکرد کارکنان (مورد مطالعه: یکی از سازمان های نیروهای مسلح)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 تیر 1400

10.22034/rmt.2021.530839.1846

شهامت حسینیان؛ نوید محمدی


42. اولویت بندی عوامل موثر بر عملکرد کارکنان اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 تیر 1400

10.22034/rmt.2021.532420.1853

علی احمدزاده؛ حیدر احمدی؛ ابراهیم رجب پور


43. شناسایی موانع استقرار مدیریت منابع انسانی الکترونیک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 تیر 1400

10.22034/rmt.2021.532474.1855

مصطفی یوسفی؛ اسداله مهرآرا؛ پیمان ولی پور؛ ذبیح الله غلام رودی


44. توسعه الگوی دوسوتوانی برند در موسسات آموزش عالی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 مرداد 1400

10.22034/rmt.2021.527428.1811

امیررضا کنجکاو منفرد