دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. طراحی مدل سرمایه اخلاقی سازمان با تأکید بر آموزش در صنعت حمل‌ونقل دریایی (موردمطالعه: اداره کل بنادر و دریانوردی استان مازندران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 اردیبهشت 1398

حبیب مرادی؛ معصومعلی سلیمیان؛ بهزاد فرخ سرشت؛ قربانعلی آقااحمدی


2. فرصتهای حقوقی اعمال زور توسط نیروی دریایی در زمان جنگ به عنوان یک ضرورت آموزشی در تدوین راهبرد قدرت دریایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 اردیبهشت 1398

علی عبداله حبیب نوری؛ مسعود راعی دهقی؛ محمد کاظم عمادزاده


3. تبیین سازه های حکمرانی خوب در نظام آموزش عمومی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 آذر 1398

جعفر نصیرناتری؛ علی خلخالی؛ زهره شکیبائی؛ جواد سلیمانپور؛ اسماعیل کاظم پور


4. مطالعه تطبیقی آموزش های حین خدمت آجا با ارتش های پیشرفته دنیا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 دی 1398

محمد اعلایی؛ علی فرهادی؛ مجید یوسفی


5. ارایه مدل تجاری سازی دانش براساس مدیریت دانش در دانشگاه فنی وحرفه ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 بهمن 1398

عباس میر؛ مهدی باقری؛ سیداحمد هاشمی


6. تحلیل مضمون تشکیل و توسعه نیروی دریایی راهبردی در اندیشه دفاعی امام خامنه‌‌ای(مدظله)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 فروردین 1399

اسماعیل خان احمدی


7. طراحی مدل شایستگی‌های منابع انسانی جهت تحقق گام دوم انقلاب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 اردیبهشت 1399

مجید ملکی؛ شهرام حسنوند


8. شناسایی و واکاوی مسئولیت‌های اجتماعی دانشگاه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اردیبهشت 1399

مهران بهرامی؛ حمید فرهادی راد؛ عبداله پارسا؛ سکینه شاهی


9. تأثیر سوت زنی سازمانی برافزایش شفافیت سازمانی با میانجی‌گری آوای سازمانی(مورد مطالعه: کارکنان سازمان های دریایی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1399

مهدی دیهیم پور؛ حسن دولتی


10. مدل سازی رابطه ادراک کیفیت خدمات با رضایتمندی و تمایل به بازگشت به سواحل دریای خزر مطالعه موردی: المپیاد ورزش‌های آبی و ساحلی بابلسر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 اردیبهشت 1399

محدثه رحمانی گرجی؛ مرتضی دوستی


11. تأثیر ارزشهای ادراکی داوطلبان دانشگاه‌ها بر پذیرندگی برند دانشگاه کارآفرین(مورد مطالعه:دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره))

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 خرداد 1399

حسن دولتی؛ محمد حسین نعمتی؛ مسعود احمدی


12. رابطه بین نگرش مذهبی و هوش هیجانی با سلامت روانی کارکنان سازمان بنادر و دریانوردی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 تیر 1399

ابوالقاسم بریمانی