دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. طراحی مدل سرمایه اخلاقی سازمان با تأکید بر آموزش در صنعت حمل‌ونقل دریایی (موردمطالعه: اداره کل بنادر و دریانوردی استان مازندران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 اردیبهشت 1398

حبیب مرادی؛ معصومعلی سلیمیان؛ بهزاد فرخ سرشت؛ قربانعلی آقااحمدی


2. فرصتهای حقوقی اعمال زور توسط نیروی دریایی در زمان جنگ به عنوان یک ضرورت آموزشی در تدوین راهبرد قدرت دریایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 اردیبهشت 1398

علی عبداله حبیب نوری؛ مسعود راعی دهقی؛ محمد کاظم عمادزاده


3. مطالعه تطبیقی آموزش های حین خدمت آجا با ارتش های پیشرفته دنیا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 دی 1398

محمد اعلایی؛ علی فرهادی؛ مجید یوسفی


4. ارایه مدل تجاری سازی دانش براساس مدیریت دانش در دانشگاه فنی وحرفه ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 بهمن 1398

عباس میر؛ مهدی باقری؛ سیداحمد هاشمی


5. طراحی مدل شایستگی‌های منابع انسانی جهت تحقق گام دوم انقلاب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 اردیبهشت 1399

مجید ملکی؛ شهرام حسنوند


6. مدل سازی رابطه ادراک کیفیت خدمات با رضایتمندی و تمایل به بازگشت به سواحل دریای خزر مطالعه موردی: المپیاد ورزش‌های آبی و ساحلی بابلسر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 اردیبهشت 1399

محدثه رحمانی گرجی؛ مرتضی دوستی


8. تأثیر هوش عاطفی بر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان منطقه چهارم نیروی دریایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 تیر 1399

رضا نادری بنی؛ ثارالله لطفیان


9. سیاست های موثر نشانسازی ملی در حوزه نخبگان و استعدادهای برتر علمی در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 شهریور 1399

زهره شرعی؛ سید عباس ابراهیمی


10. شناسایی عوامل انسانی و انگیزشی موثر بر آموزش دوره کارشناسی دانشگاه علوم‌ دریایی امام خمینی(ره) از منظر اساتید، فرماندهان و مدیران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 شهریور 1399

سیدشهاب الدین حجازی؛ نیما بحرینی بهزادی


11. تحلیل به اشتراک‌گذاری دانش کارکنان در‌ برون‌سپاری فعالیت‌های مدیریت‌ زنجیره تأمین(مورد مطالعه:دانشگاه علوم دریایی امام خمینی‌‌(ره))

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 مهر 1399

ناصر سیف اللهی؛ اکبر غفارلو؛ kv's شیخ حسنی


12. شناسایی و اولویت‌بندی پیشران‌های توسعه صنعتی دریایی با روش دلفی فازی (موردمطالعه شرکت صنایع دریایی ایران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 مهر 1399

رضا سپهوند؛ ًصابر تقی پور


13. نقش آموزش کارآفرینی و خلاقیت مدرس بر قصد کارآفرینانه دانشجویان مراکز آموزش عالی علوم دریایی هرمزگان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 مهر 1399

وحید مکی زاده؛ رضا خرم؛ شیما بحری؛ فاطمه شراعی


14. ارزیابی قطب‌های نگهداری و تعمیرات بهره‌ور فراگیر (TPM) در صنعت کشتیرانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 مهر 1399

بلقیس باورصاد؛ علی مهرابی؛ پگاه گنجی زیتونی


15. ارائه مدل مطلوب آموزش مبتنی بر شایستگی کارکنان سازمان بنادر و دریانوردی(مورد: بندر شهید رجایی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 مهر 1399

هومن شفیقیان؛ نادرقلی قورچیان؛ مهدی باقری


16. واکاوی ابعاد و مولفه های قدرت نیروی دریایی جمهوری اسلامی ایران در بازدارندگی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 مهر 1399

عباسعلی سلمانی


17. تحلیلی بر آسیب های ساختاری و کارکردی آموزش عالی ایران از دیدگاه دانشگاهیان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آبان 1399

احمد کیخا


18. واکاوی علل و عوامل بیکاری دانش‌آموختگان در آموزش‌عالی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آبان 1399

احمد کیخا


19. رهبری توانمندساز و آوای سازنده: تحلیل نقش میانجی سرمایه معنوی (مورد مطالعه: دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره) نوشهر)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 آبان 1399

رضا سپهوند؛ سید نجم الدین موسوی؛ محسن عارف نژاد؛ فریبرز فتحی چگنی


20. بررسی تاثیر مدیریت منابع انسانی اسلامی بر فضیلت سازمانی با نقش میانجی اخلاق کاری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 آبان 1399

احمد عربشاهی کریزی؛ علیرضا غلامی نژاد


21. طراحی و تبیین الگوی توسعه و تعالی دانشگاههای نیروهای مسلح بر اساس دیدگاه فرماندهی معظم کل قوا (مدظله العالی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 آبان 1399

علی فرهادی؛ مصطفی لطفی جلال آبادی


22. مدل مفهومی آوای اعضای هیئت‌علمی دانشگاه‌های دولتی ایران با رویکرد مدل‌یابی ساختاری تفسیری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آذر 1399

الهه حسینی؛ سعید سعیدا اردکانی؛ مهدی سبک رو


23. شناسایی عوامل زیرساختی و فرایندی موثر بر آموزش دوره کارشناسی دانشگاه‌های افسری آجا از منظر اساتید (مورد مطالعه: دانشگاه علوم‌ دریایی امام خمینی(ره))

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 آذر 1399

سیدشهاب الدین حجازی؛ نیما بحرینی بهزادی


25. طراحی مدل توسعه ورزش شنا در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 آذر 1399

حامد رضاخانی طالقانی؛ عباس خدایاری؛ حمید قاسمی؛ مهدی کهندل


26. ارائه و تبیین مدل مدیریت منابع انسانی الکترونیک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 دی 1399

مصطفی یوسفی؛ اسدالله مهرآرا؛ یوسف قلی پور کنعانی؛ محمدرضا باقرزاده


28. ارتباط بین پایداری قامتی و حس وضعیت مفاصل اندام تحتانی با دقت هدف‌گیری تیراندازان مبتدی و زبده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 دی 1399

مصطفی ثانی؛ کرار خواجه نعمت؛ حمیدرضا نوروزی


29. شناسایی ریسک نگهداشت اعضای هیئت علمی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 بهمن 1399

مهدی سبک رو؛ آذین کایدیان؛ الهه حسینی


30. بررسی تاثیر فرسودگی شغلی و حمایت سازمانی ادراک شده بر تعهد سازمانی مأمورین یگان حفاظت بندر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 بهمن 1399

نیما رنجی جفرودی؛ مهدی بستانی


31. شناسایی مهارت‌های مورد نیاز دانش آموختگان مدیریت و کمیسر دریایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 بهمن 1399

حسن محجوب؛ احمد رضائی؛ علیرضا عالی پور