دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. طراحی مدل سرمایه اخلاقی سازمان با تأکید بر آموزش در صنعت حمل‌ونقل دریایی (موردمطالعه: اداره کل بنادر و دریانوردی استان مازندران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 اردیبهشت 1398

حبیب مرادی؛ معصومعلی سلیمیان؛ بهزاد فرخ سرشت؛ قربانعلی آقااحمدی


2. فرصتهای حقوقی اعمال زور توسط نیروی دریایی در زمان جنگ به عنوان یک ضرورت آموزشی در تدوین راهبرد قدرت دریایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 اردیبهشت 1398

علی عبداله حبیب نوری؛ مسعود راعی دهقی؛ محمد کاظم عمادزاده


3. مطالعه تطبیقی آموزش های حین خدمت آجا با ارتش های پیشرفته دنیا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 دی 1398

محمد اعلایی؛ علی فرهادی؛ مجید یوسفی


4. ارایه مدل تجاری سازی دانش براساس مدیریت دانش در دانشگاه فنی وحرفه ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 بهمن 1398

عباس میر؛ مهدی باقری؛ سیداحمد هاشمی


5. طراحی مدل شایستگی‌های منابع انسانی جهت تحقق گام دوم انقلاب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 اردیبهشت 1399

مجید ملکی؛ شهرام حسنوند


6. تأثیر سوت زنی سازمانی برافزایش شفافیت سازمانی با میانجی‌گری آوای سازمانی(مورد مطالعه: کارکنان سازمان های دریایی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1399

مهدی دیهیم پور؛ حسن دولتی


7. مدل سازی رابطه ادراک کیفیت خدمات با رضایتمندی و تمایل به بازگشت به سواحل دریای خزر مطالعه موردی: المپیاد ورزش‌های آبی و ساحلی بابلسر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 اردیبهشت 1399

محدثه رحمانی گرجی؛ مرتضی دوستی


8. رابطه بین نگرش مذهبی و هوش هیجانی با سلامت روانی کارکنان سازمان بنادر و دریانوردی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 تیر 1399

ابوالقاسم بریمانی


10. تأثیر هوش عاطفی بر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان منطقه چهارم نیروی دریایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 تیر 1399

رضا نادری بنی؛ ثارالله لطفیان


11. الزامات طراحی سیستم ارزشیابی عملکرد اعضای هیات علمی دانشگاه‌های ارتش جمهوری اسلامی ایران با رویکرد قانون تنوع ضروری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 تیر 1399

مجید ملکی؛ بهنام عبدی


12. سیاست های موثر نشانسازی ملی در حوزه نخبگان و استعدادهای برتر علمی در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 شهریور 1399

زهره شرعی؛ سید عباس ابراهیمی


13. عوامل موثر بر توسعه آموزش‌های‌ پژوهش‌محور در دانشگاه‌های افسری آجا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 شهریور 1399

رضا سپهوند؛ سیدنجم الدین موسوی؛ حسن کولیوند


14. شناسایی عوامل انسانی و انگیزشی موثر بر آموزش دوره کارشناسی دانشگاه علوم‌ دریایی امام خمینی(ره) از منظر اساتید، فرماندهان و مدیران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 شهریور 1399

سیدشهاب الدین حجازی؛ نیما بحرینی بهزادی


15. مدل برنامه‌درسی معنوی: یک پژوهش اکتشافی مبتنی بر نظریه داده‌بنیاد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 مهر 1399

سیده مریم رئیس الاسلام زاده؛ صمد ایزدی؛ اصغر شریفی؛ خدیجه ابوالمعالی


16. تحلیل به اشتراک‌گذاری دانش کارکنان در‌ برون‌سپاری فعالیت‌های مدیریت‌ زنجیره تأمین(مورد مطالعه:دانشگاه علوم دریایی امام خمینی‌‌(ره))

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 مهر 1399

ناصر سیف اللهی؛ اکبر غفارلو؛ kv's شیخ حسنی


17. شناسایی و اولویت‌بندی پیشران‌های توسعه صنعتی دریایی با روش دلفی فازی (موردمطالعه شرکت صنایع دریایی ایران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 مهر 1399

رضا سپهوند؛ ًصابر تقی پور


18. نقش آموزش کارآفرینی و خلاقیت مدرس بر قصد کارآفرینانه دانشجویان مراکز آموزش عالی علوم دریایی هرمزگان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 مهر 1399

وحید مکی زاده؛ رضا خرم؛ شیما بحری؛ فاطمه شراعی


19. ارزیابی قطب‌های نگهداری و تعمیرات بهره‌ور فراگیر (TPM) در صنعت کشتیرانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 مهر 1399

بلقیس باورصاد؛ علی مهرابی؛ پگاه گنجی زیتونی


20. ارائه مدل مطلوب آموزش مبتنی بر شایستگی کارکنان سازمان بنادر و دریانوردی(مورد: بندر شهید رجایی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 مهر 1399

هومن شفیقیان؛ نادرقلی قورچیان؛ پریوش جعفری؛ مهدی باقری


21. واکاوی ابعاد و مولفه های قدرت نیروی دریایی جمهوری اسلامی ایران در بازدارندگی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 مهر 1399

عباسعلی سلمانی


22. ساخت و رواسازی مقیاس سنجش تفکر انتقادی مدیران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 مهر 1399

زینب خواجوند تسکاتک؛ قربان علی آقا احمدی؛ بهزاد فرخ سرشت؛ سعید اسلامی