دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. طراحی مدل سرمایه اخلاقی سازمان با تأکید بر آموزش در صنعت حمل‌ونقل دریایی (موردمطالعه: اداره کل بنادر و دریانوردی استان مازندران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 اردیبهشت 1398

حبیب مرادی؛ معصومعلی سلیمیان؛ بهزاد فرخ سرشت؛ قربانعلی آقااحمدی


2. فرصتهای حقوقی اعمال زور توسط نیروی دریایی در زمان جنگ به عنوان یک ضرورت آموزشی در تدوین راهبرد قدرت دریایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 اردیبهشت 1398

علی عبداله حبیب نوری؛ مسعود راعی دهقی؛ محمد کاظم عمادزاده


3. مطالعه تطبیقی آموزش های حین خدمت آجا با ارتش های پیشرفته دنیا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 دی 1398

محمد اعلایی؛ علی فرهادی؛ مجید یوسفی


4. ارایه مدل تجاری سازی دانش براساس مدیریت دانش در دانشگاه فنی وحرفه ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 بهمن 1398

عباس میر؛ مهدی باقری؛ سیداحمد هاشمی


5. طراحی مدل شایستگی‌های منابع انسانی جهت تحقق گام دوم انقلاب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 اردیبهشت 1399

مجید ملکی؛ شهرام حسنوند


6. مدل سازی رابطه ادراک کیفیت خدمات با رضایتمندی و تمایل به بازگشت به سواحل دریای خزر مطالعه موردی: المپیاد ورزش‌های آبی و ساحلی بابلسر

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 09 اسفند 1399

محدثه رحمانی گرجی؛ مرتضی دوستی


8. تأثیر هوش عاطفی بر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان منطقه چهارم نیروی دریایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 تیر 1399

رضا نادری بنی؛ ثارالله لطفیان


9. سیاست های موثر نشانسازی ملی در حوزه نخبگان و استعدادهای برتر علمی در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 شهریور 1399

زهره شرعی؛ سید عباس ابراهیمی


10. شناسایی عوامل انسانی و انگیزشی موثر بر آموزش دوره کارشناسی دانشگاه علوم‌ دریایی امام خمینی(ره) از منظر اساتید، فرماندهان و مدیران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 شهریور 1399

سیدشهاب الدین حجازی؛ نیما بحرینی بهزادی


11. شناسایی و اولویت‌بندی پیشران‌های توسعه صنعتی دریایی با روش دلفی فازی (موردمطالعه شرکت صنایع دریایی ایران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 مهر 1399

رضا سپهوند؛ ًصابر تقی پور


12. ارزیابی قطب‌های نگهداری و تعمیرات بهره‌ور فراگیر (TPM) در صنعت کشتیرانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 مهر 1399

بلقیس باورصاد؛ علی مهرابی؛ پگاه گنجی زیتونی


13. ارائه مدل مطلوب آموزش مبتنی بر شایستگی کارکنان سازمان بنادر و دریانوردی(مورد: بندر شهید رجایی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 مهر 1399

هومن شفیقیان؛ نادرقلی قورچیان؛ مهدی باقری


14. واکاوی علل و عوامل بیکاری دانش‌آموختگان در آموزش‌عالی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آبان 1399

احمد کیخا


15. رهبری توانمندساز و آوای سازنده: تحلیل نقش میانجی سرمایه معنوی (مورد مطالعه: دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره) نوشهر)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 آبان 1399

رضا سپهوند؛ سید نجم الدین موسوی؛ محسن عارف نژاد؛ فریبرز فتحی چگنی


16. بررسی تاثیر مدیریت منابع انسانی اسلامی بر فضیلت سازمانی با نقش میانجی اخلاق کاری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 آبان 1399

احمد عربشاهی کریزی؛ علیرضا غلامی نژاد


17. طراحی و تبیین الگوی توسعه و تعالی دانشگاههای نیروهای مسلح بر اساس دیدگاه فرماندهی معظم کل قوا (مدظله العالی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 آبان 1399

علی فرهادی؛ مصطفی لطفی جلال آبادی


19. طراحی مدل توسعه ورزش شنا در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 آذر 1399

حامد رضاخانی طالقانی؛ عباس خدایاری؛ حمید قاسمی؛ مهدی کهندل


21. ارتباط بین پایداری قامتی و حس وضعیت مفاصل اندام تحتانی با دقت هدف‌گیری تیراندازان مبتدی و زبده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 دی 1399

مصطفی ثانی؛ کرار خواجه نعمت؛ حمیدرضا نوروزی


22. شناسایی ریسک نگهداشت اعضای هیئت علمی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 بهمن 1399

مهدی سبک رو؛ آذین کایدیان؛ الهه حسینی


23. بررسی تاثیر فرسودگی شغلی و حمایت سازمانی ادراک شده بر تعهد سازمانی مأمورین یگان حفاظت بندر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 بهمن 1399

نیما رنجی جفرودی؛ مهدی بستانی


26. بررسی عدالت آموزشی اساتید با فریبکاری علمی و رفتارهای مدنی- تحصیلی دانشجویان (مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه خوارزمی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 بهمن 1399

کامران مالکپور لپری


27. ابعاد هم‌افزایی مؤثر در ارتقاء اثربخشی دانشگاه‌های نظامی در گام دوم انقلاب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 اسفند 1399

اسماعیل خان احمدی


28. شخصیت آینده نگر و بهره وری منابع انسانی: تحلیل نقش میانجی و تعدیل گر مسیر شغلی حرفه محور و مهارت سیاسی (مورد مطالعه: کارکنان بندر امام خمینی (ره))

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 اسفند 1399

علیرضا مقدم؛ مهدیه ویشلقی؛ میثم جعفری


29. تاثیر مدیریت بحران بر تاب آوری با نقش میانجی مدیریت دانش مربیان شنا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 اسفند 1399

محمدرضا ذوی الحیات؛ پریوش نوربخش؛ علی زارعی؛ عباس خدایاری


30. طراحی و ارائه مدل نوآوری رفتاری با بکارگیری مدیریت منابع انسانی دانش محور در سازمان‌های آموزشی دولتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 اسفند 1399

مریم پوریزدانی کجور؛ داود کیاکجوری؛ حسینعلی تقی پور؛ محمد غفاری مجلج


31. نقش توسعۀ منابع انسانی و مسئولیت اجتماعی دانشگاه بر تمایل به ترک خدمت اساتید دانشگاه با نقش میانجی تعهد سازمانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 اسفند 1399

حسین فاندیز؛ داود حسین‌پور؛ عقیل قربانی پاجی؛ حمزه‌علی کاویانی


33. رابطه رهبری تحول آفرین و توسعه کسب و کار در صنعت آبزیان ایران در سازمان شیلات استان تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 اسفند 1399

سید محمود هاشمی؛ کارن خاقان؛ مجتبی معظمی


34. بازآفرینی االگوی اکوسیستم کارآفرینی دانشگاه نسل سوم (موردکاوی: دانشگاه تهران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 اسفند 1399

احمد کیخا؛ جواد پورکریمی


35. طراحی الگوی اجرایی مهارتهای مدیریتی مدیران با استفاده از روش آمیخته تشریحی به‌عنوان یک حوزه مطالعاتی مدیریتی در مدیریت آموزشی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 اسفند 1399

حمیدرضا اسد؛ امیر حسین محمودی؛ بهارک شیرزاد کبریا؛ فاطمه حمیدی فر


36. طراحی مدل توسعه و آموزش ورزش دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره) نوشهر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 فروردین 1400

علی محسنی فر


37. بررسی تأثیر مدیریت مسیر شغلی بر ارتقاءپذیری کارکنان با نقش میانجی ادراک قابلیت استخدام داخلی (مورد مطالعه: کارکنان یک مرکز آموزش نظامی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 فروردین 1400

ایوب شیخی زاده؛ رضا سپهوند


38. تبیین ابعاد و مؤلفه‌های مؤثر بر استقرار سازمان مربی‌گرا با رویکرد یادگیری سازمانی در مؤسسات آموزش عالی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 فروردین 1400

تکتم ثقفی؛ محمود قربانی؛ نازیاسادات ناصری


39. رابطه نوروتیک سازمانی و عملکرد شغلی با نقش میانجی گری فرهنگ سازمانی ادراک شده در کارکنان اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیلان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 فروردین 1400

سعید خدادادی؛ کریم کیاکجوری