تعداد مقالات: 184
3. ارائه مدل تربیت و آموزش کارورزی( دریانوردی) دانشگاه علوم دریایی

دوره 1، شماره 1، پاییز 1393، صفحه 1-12

علیرضا عالی پور؛ کیومرث نیاز آذری


4. طراحی الگوی مفهومی شبکه های زایشی دانش علوم دریایی

دوره 3، شماره 4، بهار 1395، صفحه 1-12

ابوطالب مطلبی؛ علیرضا عالی پور


8. الگوی طراحی برنامه درسی نیروی دریایی

دوره 4، شماره 1، بهار 1396، صفحه 1-13

علیرضا پورالشریعه؛ حسن بختیاری؛ حمیدرضا حاتمی؛ سیاوش نصرت پناه


11. شناسایی موانع نوآوری باز در دانشگاه ها

دوره 4، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 1-15

مهرداد مدهوشی؛ کریم کیاکجوری


13. الگوی آموزش شایستگی‌محور فرماندهان راهبردی در جنگ‌های ناهمتراز

دوره 5، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 1-21

مهدی خیراندیش؛ داود غفوری؛ مصطفی لطفی جلال آبادی


15. کارآمدی مدیران آموزشی مبتنی بر توانایی‌های شناختی و انگیزشی- هیجانی (مطالعه موردی: مدیران آموزشی یک سازمان نظامی)

دوره 5، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 1-21

مرتضی کرمی؛ کیومرث فرح بخش؛ عباس عباس پور؛ غلامحسین رضایت


16. تبیین مختصات حمکرانی خوب آموزش عالی در بخش دفاع

دوره 6، شماره 1، بهار 1398، صفحه 1-11

بهنام عبدی؛ علی اصغر پورعزت


17. الگویی برای رفتارهای نقشِ آموزشیِ اساتید دانشگاه: یک مطالعه ی کیفی

دوره 6، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 1-16

سید مجتبی هاشمیان؛ فریبرز رحیم نیا؛ محمد مهدی فراحی


18. شناسایی مؤلفه‌های توسعه حرفه‌ای مدیران گروه‌های آموزشی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی (یک مطالعۀ فراترکیب)

دوره 7، شماره 1، بهار 1399، صفحه 1-18

خدایار ابیلی؛ مجتبی حاج خزیمه؛ جواد پورکریمی؛ محمدرضا حاتمی


19. فراترکیب الگوهای تدوین راهبردهای مدیریت آموزش و منابع انسانی

دوره 6، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 1-18

عبدالرحیم نوه ابراهیم؛ سعید جعفری نیا؛ اکبر حسن پور؛ اکبر عیدی


20. تبیین نقش تعدیل کننده شرایط زمینه‌ای در کارآمد سازی نظام آموزش عالی(مطالعه موردی دانشگاه‌های دریایی ایران)

دوره 3، شماره 4، بهار 1395، صفحه 43-58

حسن دولتی؛ فرشته ضامنی؛ کیومرث نیازآذری؛ پیمان جعفری طهرانی


21. رابطه هوش هیجانی با هوش معنوی در بین دانشجویان دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره) نوشهر

دوره 3، شماره 7، زمستان 1395، صفحه 10-16

مسلم گل میمی؛ سید ابراهیم همتی گلیان؛ علی مطلبی