1. شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر سیستم آموزشی موسسات دریایی استان بوشهر با استفاده از AHP

حیدر زارع؛ عبدالعزیز آبتین؛ رویا حقی

دوره 2، شماره 1 ، زمستان 1394، ، صفحه 1-12

چکیده
  هدف از این پژوهش شناسایی و اولویت‌بندی عوامل موثر بر سیستم آموزشی موسسات دریایی استان بوشهر به منظور بهبود عملکرد آنان در آموزش و تربیت دریانوردان ماهر بوده است. این مطالعه از نوع تحقیق آمیخته اکتشافی بوده و از تکنیک سلسله مراتبی برای رتبه بندی عوامل شناسایی شده استفاده کرده است. ابتدا، با استفاده از مطالعات کتابخانه‌ای عوامل موثر ...  بیشتر

2. اعتبار یابی مقیاسی برای مدیریت دانش در درس ناوبری ساحلی دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره) نوشهر

ابوطالب مطلبی؛ علیرضا مرادی صالح

دوره 1، شماره 2 ، زمستان 1393، ، صفحه 1-10

چکیده
  تحقیق حاضر به منظور اعتبار یابی مقیاسی برای مدیریت دانش درس ناوبری ساحلی در دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره) انجام شده است. این تحقیق از نوع اکتشافی بوده و با روش تحلیل عاملی اکتشافی به انجام رسیده است. جامعه آماری شامل100 نفر از دانشجویانی که این درس را در دانشگاه گذرانده‌اند و کل حجم جامعه به عنوان حجم نمونه در نظر گرفته شده است. ...  بیشتر

3. ارائه مدل تربیت و آموزش کارورزی( دریانوردی) دانشگاه علوم دریایی

علیرضا عالی پور؛ کیومرث نیاز آذری

دوره 1، شماره 1 ، پاییز 1393، ، صفحه 1-12

چکیده
  این تحقیق یک مطالعه کیفی(مصاحبه نیمه ساختاریافته) بوده که با هدف طراحی مدل تربیت و آموزش کارورزی دریانوردی، صورت پذیرفته است. به این منظور، متخصصان علوم دریانوردی که کارورزی‌های دریانوردی را برای دانشجویان دانشگاه علوم دریایی در سه سال اخیر اجرا کرده‌اند، انتخاب شدند و از طریق نمونه‌گیری هدفمند افسران رشته تحصیلی ناوبری و فرماندهی ...  بیشتر

4. طراحی الگوی مفهومی شبکه های زایشی دانش علوم دریایی

ابوطالب مطلبی؛ علیرضا عالی پور

دوره 3، شماره 4 ، بهار 1395، ، صفحه 1-12

چکیده
  با حرکت دانشگاه‌ها به سمت کارآفرین محور بودن، تحقیقات بسیار زیادی صورت گرفته؛ که بسیاری از آنان به صورت موازی انجام می‌شود، با داشتن یک  شبکه‌ای از دانش و ارتباط ارگانیک بین شبکه‌ها،  می‌توان زنجیره‌ای از دانش را در  زمینه تحقیقات علوم دریایی ایجاد و ضمن حذف موازی کاری، دانش جدیدی در حوزه علوم دریایی خلق کرد. این مقاله یک ...  بیشتر

5. تبیین نقش تعدیل کننده شرایط زمینه‌ای در کارآمد سازی نظام آموزش عالی(مطالعه موردی دانشگاه‌های دریایی ایران)

حسن دولتی؛ فرشته ضامنی؛ کیومرث نیازآذری؛ پیمان جعفری طهرانی

دوره 3، شماره 4 ، بهار 1395، ، صفحه 43-58

چکیده
  پیش نیاز وارد شدن به عرصه‌های نوین مدیریتی مستلزم گسترش و توسعه دید دانش آموختگان، بهبود نقش و مهارت آنان در توان کاری مورد نظر و افزایش دانش عمومی آنان به عنوان یک بستر اساسی در این آموزش‌هاست. در همین راستا هدف از انجام این پژوهش، تبیین نقش تعدیل کننده شرایط زمینه‌ای در کارآمدسازی نظام آموزش عالی بود. این پژوهش به روش کیفی انجام ...  بیشتر

6. ارزشیابی کیفیت برون دادها و پیامدهای دانش آموختگان کارشناسی ارشد رشته مدیریت آموزشی

بیژن عبدالهی؛ فرهاد قدیمی

دوره 3، شماره 5 ، تابستان 1395، ، صفحه 1-19

چکیده
  هدف از این تحقیق ارزشیابی کیفیت علمی دانش آموختگان کارشناسی ارشد رشته مدیریت آموزشی  می باشد که طی سال های 1382 الی 89 از دو دانشگاه تهران و خوارزمی فارغ التحصیل شده اند. مشارکت کنندگان 152 نفر که به صورت سرشماری مطالعه شدند. پژوهش حاضر در رده تحقیقات توصیفی- ارزشیابی قرار می گیرد. ابزار اندازه گیری دو پرسشنامه محقق ساخته بوده است. پرسشنامه ...  بیشتر

7. اولویت بندی عوامل موثر بر عملیات جستجو و نجات دریایی با استفاده از تکنیک سلسله مراتبی

جعفر سیاره؛ رویا حقی

دوره 3، شماره 6 ، پاییز 1395، ، صفحه 1-10

چکیده
  پس از بروز هر سانحه دریایی اولین مکانی که با آن ارتباط و تماس اضطراری برقرار می‌شود نزدیک‌ترین مرکز تجسس و نجات دریایی آن منطقه است. این مرکز مسئول اعمالی چون تجسس و نجات، کمک‌های پزشکی، جلوگیری از آلودگی دریا و کنترل ایمنی دریایی یک منطقه به حساب می‌آید. بنابراین لازم است تا عواملی که در موفقیت یا عدم موفقیت عملیات جستجو و نجات دریایی ...  بیشتر

8. ارزیابی میزان تأثیر اجرای دوره‌های جانبی دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره) در تحقق اهداف آموزشی نیروی دریایی راهبردی

سیدشهاب الدین حجازی؛ ابوطالب مطلبی ورکانی

دوره 3، شماره 7 ، زمستان 1395، ، صفحه 1-9

چکیده
  تحقیق حاضر با هدف بررسی میزان تأثیر تعدادی از دوره‌های جانبی برگزار شده در دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره) بر تحقق اهداف آموزشی نیروی دریایی راهبردی انجام پذیرفته است. در این تحقیق، جامعه آماری کلیه مدیران و فرماندهان سطوح میانی به بالای نداجا که حداقل 5 سال سابقه مدیریتی و فرماندهی داشته‌اند و تعدادی از دوره‌های جانبی مورد تحقیق ...  بیشتر

9. الگوی طراحی برنامه درسی نیروی دریایی

علیرضا پورالشریعه؛ حسن بختیاری؛ حمیدرضا حاتمی؛ سیاوش نصرت پناه

دوره 4، شماره 1 ، بهار 1396، ، صفحه 1-13

چکیده
  چکیده دغدغه‌ها و نیازهای محوری نیروی دریایی باعث تأکید فرماندهان و مسئولان بر اصلاح نظام آموزشی شد. یکی از مهم‌ترین عوامل مؤثر در اصلاح نظام، وجود یک الگوی مطلوب برنامةدرسی است که برای طراحی برنامه‌های درسی مورد استفاده قرار گیرد. در این راستا، محققان با توجه به شناخت خود از این حوزه درصدد، رفع خلأ الگوی مطلوب در سازمان برآمدند. ...  بیشتر

10. بررسی میزان کاربست اخلاق حرفه ای تدریس در بین اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره) نوشهر

مهدی سبحانی نژاد؛ محمدرضا بقایی؛ حسن نجفی

دوره 4، شماره 2 ، تابستان 1396، ، صفحه 1-16

چکیده
  رعایت اخلاق آموزشی تضمین‌کننده‌ سلامت فرایند یاددهی- یادگیری در دانشگاه است و موجب افزایش تعهد پاسخگویی مدرسان نسبت به نیازهای دانشجویان می‌شود. هدف این پژوهش سنجش میزان کاربست اخلاق حرفه‌ای تدریس از سوی اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم دریایی امام خمینی‌(ره) نوشهر می‌باشد. در بخش تحلیل اسنادی این پژوهش از فرم فیش‌برداری و در بخش ...  بیشتر

11. آموزش برای برنامه‌ریزان سازمان‌های دریایی: نیازهای حال و آینده

خرداد حکیمی

دوره 4، شماره 3 ، پاییز 1396، ، صفحه 1-17

چکیده
  هدف از تحقیق حاضر بررسی آموزش برای برنامه ریزان سازمان های دریایی با مروری بر آموزش در حوزه دریا میباشد. برنامه­ریزی درزمینهٔ دریایی چالش­های جدید و فرصت­های قابل‌توجهی را برای سیاست‌گذاران و برنامه ریزان درزمینهٔ مدیریت محیط‌های دریایی به وجود می‌آورد به‌طوری‌که در انگلستان در سال 2009 چارچوب کاری برای آموزش برنامه‌ریزان ...  بیشتر

12. شناسایی موانع نوآوری باز در دانشگاه ها

مهرداد مدهوشی؛ کریم کیاکجوری

دوره 4، شماره 4 ، زمستان 1396، ، صفحه 1-15

چکیده
  دانشگاه ها امروزه در یک محیط تکنولوژیکی با رشد سریع و پیچیده قرار دارندکه نیازمند به فرایند های نوآوری پویا می باشند تا بتوانند جهت غلبه بر موانع و چالش ها، تمام اجزای اکوسیستم دانشگاه را ادغام نمایند. این چارچوب جدید نوآوری پویا، پارادایم جدیدی است که "نوآوری باز" (OI) نامیده می شود. نوآوری باز می تواند نقش مهمی در افزایش مزیت رقابتی ...  بیشتر

13. اثر بخشی آموزش مهارت‌های زندگی بر جرأت‌ورزی و مسئولیت پذیری دانشجویان دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره)

رضا نادری بنی؛ حمید لطفی

دوره 5، شماره 1 ، بهار 1397، ، صفحه 1-11

چکیده
  هدف در پژوهش حاضر تعیین تاثیر آموزش مهارت های زندگی بر جرأتورزی و مسئولیتپذیری دانشجویان دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره)بود. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانشجویان این دانشگاه درسال تحصیلی 95-94 که مشغول به تحصیل بودند. این تحقیق از نوع آزمایشی با طرح پیش آزمون-  پس آزمون با گروه کنترل می باشد. در انتخاب نمونه ازروش نمونه ...  بیشتر

14. الگوی آموزش شایستگی‌محور فرماندهان راهبردی در جنگ‌های ناهمتراز

مهدی خیراندیش؛ داود غفوری؛ مصطفی لطفی جلال آبادی

دوره 5، شماره 2 ، تابستان 1397، ، صفحه 1-21

چکیده
  آموزش شایستگی‌های مورد نیاز فرماندهان راهبردی در جنگ‌های ناهمتراز به یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های اصلی مدیران دفاعی کشور تبدیل شده است چرا که کیفیت تجهیز فرماندهان به شایستگی‌های مذکور تاثیر قابل‌ملاحظه‌ای در نتیجه این جنگ‌‌ها خواهد داشت. بر این اساس، تحقیق حاضر به ارائه الگوی آموزش شایستگی‌محور فرماندهان راهبردی نظامی در جنگ‌های ...  بیشتر

15. تبیین نقش میانجی‌ اعتماد سازمانی در تأثیرگذاری عدالت زبانی مدیران بر راهبردهای مدیریت تعارض کارکنان دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار

نجمه مهدی بیگی؛ نورمحمد یعقوبی؛ مسعود دهقانی؛ اسماعیل یعقوبی

دوره 5، شماره 3 ، پاییز 1397، ، صفحه 1-12

چکیده
  تعارض به‌عنوان جزء اجتناب‌ناپذیر زندگی سازمانی امروز مطرح است و بی‌شک توانایی مدیریت و کنترل آن در سازمان‌ها، از مهم‌ترین مهارت‌های مورد نیاز مدیران امروز به شمار می‌رود. هدف این پژوهش تبیین نقش میانجی‌ اعتماد سازمانی در تاثیرگذاری عدالت زبانی مدیران بر راهبردهای مدیریت تعارض کارکنان بود که به روش پیمایشی و مبتنی بر مدل‌یابی ...  بیشتر

16. کارآمدی مدیران آموزشی مبتنی بر توانایی‌های شناختی و انگیزشی- هیجانی (مطالعه موردی: مدیران آموزشی یک سازمان نظامی)

مرتضی کرمی؛ کیومرث فرح بخش؛ عباس عباس پور؛ غلامحسین رضایت

دوره 5، شماره 4 ، زمستان 1397، ، صفحه 1-21

چکیده
  مقدمه: این پژوهش با هدف شناسایی توانایی های شناختی و انگیزشی- هیجانی موثر بر کارآمدی مدیران آموزشی در یک سازمان نظامی صورت گرفت. روش: روش این پژوهش از نظر ماهیت، کیفی است. جامعه آماری این پژوهش شامل دو گروه الف) صاحب‌نظران و خُبرگان و ب) مدیران آموزشی کارآمد سازمان نظامی مورد مطالعه است. روش نمونه‌گیری نیز به صورت هدفمند بود. بر اساس ...  بیشتر

17. تبیین مختصات حمکرانی خوب آموزش عالی در بخش دفاع

بهنام عبدی؛ علی اصغر پورعزت

دوره 6، شماره 1 ، بهار 1398، ، صفحه 1-11

چکیده
  برابر سیاست‌های کلی خودکفایی دفاعی و امنیتی کشور ابلاغی در 1391، توسعه و تعمیق فرهنگ خودباوری، خودکفایی، نوآوری و خلاقیت در تمام سطوح و ابعاد دفاعی و امنیتی و ترویج نهضت نرم‌افزاری، تولید و توسعه علوم و فناوری و تحقیقات دفاعی و امنیتی و حرکت در مرزهای دانش با تاکید بر بومی‌سازی و روزآمدی از وظایف اصلی بخش دفاع کشور هستند. در این امتداد، ...  بیشتر

18. ارتباط استراتژی آموزش شبیه سازهای دریایی با عملکرد حرفه‌ای دریانوردان

آرش یاراحمدی؛ امیر حسینی ارانی؛ ابوطالب مطلبی؛ حمیدرضا تهمک

دوره 1، شماره 1 ، پاییز 1393، ، صفحه 13-30

چکیده
  این تحقیق با استفاده از روش تحقیق ترکیبی کمی و کیفی به بررسی ارتباط استراتژی‌های آموزش با توسعه حرفه‌ا‌ی دریانوردان و آموزش با شبیه سازهای دریایی پرداخته است. جامعه آماری مطالعه حاضر شامل کلیه دریانوردان ایرانی شاغل بر روی کشتی‌های تجاری بالاتر یا مساوی  3000 تناژ خالص، شرکت‌های کشتیرانی و سازمان بنادر بوده است که 250 تن از افسران ...  بیشتر

19. بررسی نقش فناوری اطلاعات در فرایند سیستم مدیریت دانش(مطالعه موردی دانشگاه علوم دریایی امام‌خمینی(ره))

حسن دولتی؛ ترانه عنایتی؛ فرشیده ضامنی

دوره 1، شماره 2 ، زمستان 1393، ، صفحه 11-30

چکیده
  این تحقیق با هدف بررسی تاثیر فناوری اطلاعات در فرآیند سیستم مدیریت دانش دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره) انجام شده است  پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش جمع آوری داده‌ها توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه‌ی آماری پژوهش شامل اساتید، مدیران، فرماندهان و کارشناسان دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره) به تعداد 100 نفر بود. حجم نمونه ...  بیشتر

20. تحلیل و ارزیابی کیفیت ارائه‌ی خدمات آموزشی دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره) نوشهر بر اساس الگوی سیپ

فریبا عدلی؛ حبیب الله سیاری؛ منصور کیانی مقدم

دوره 2، شماره 1 ، زمستان 1394، ، صفحه 12-24

چکیده
  دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره) نوشهر در راستای اهداف عالیه‌ی نداجا جهت حراست از مرزهای آبی کشور وظیفه‌ای حیاتی دارد. نداجا مأموریت دارد تا با برنامه‌ریزی دقیق آموزشی، نیروی انسانی را که سرمایه اصلی سازمان محسوب می‌گردد، به گونه‌ای مناسب تربیت نماید. خروجی این فرایند می‌تواند افسرانی متعهد، با ایمان، متخصص و آشنا به دانش روز ...  بیشتر

21. مطالعه ی تصویر سازی ذهنی دانشجویان از سرمایه انسانی اعضای هیئت علمی در دانشگاه های ارتش جمهوری اسلامی ایران و ارائه الگویی به منظور توسعه ی سرمایه انسانی

داریوش مالک پور؛ حسن محجوب

دوره 3، شماره 4 ، بهار 1395، ، صفحه 13-27

چکیده
  پژوهش حاضر، به مطالعه تصویرسازی ذهنی دانشجویان از سرمایه انسانی اعضای هیئت علمی در دانشگاه‌های ارتش جمهوری اسلامی ایران پرداخته است. روش پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوة گردآوری داده‌ها توصیفی- پیمایشی می‌باشد. جامعة آماری پژوهش(940 N=) نفر از دانشجویان بوده، با روش نمونه گیری طبقه ای-اختصاص متناسب، حجم نمونه با فرمول کوکران ...  بیشتر

22. تحلیل محتوای کتاب ناوبری نجومی پایه یک ودو بر اساس مدل آموزشی والدروف

حسینعلی تقی پور

دوره 3، شماره 5 ، تابستان 1395، ، صفحه 20-27

چکیده
  هر نظام آموزشی در تلاش است تا از طریق  طراحی و تدوین برنامه های درسی مشخص، انواع مختلف دانش و مهارت‌ها را به دانش اموخته گان انتقال داده و آنها را برای بر عهده گرفتن نقش‌ها و مسئولیت‌هایشان در زندگی واقعی آماده سازد. ضرورت های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی عصر حاضر موضوع تربیت شهروندی  را به یکی از مهمترین زمینه‌های تصمیم ...  بیشتر

23. عوامل اثرگذار بر کارائی و اثربخشی کارکنان ناوگروه های رزمی در مأموریت های دریانوردی دوردست

محمدحسین حجتی نیا؛ عباس رضایی

دوره 3، شماره 6 ، پاییز 1395، ، صفحه 11-26

چکیده
  ناوگروه‌های رزمی نداجا در راستای انجام مأموریت‌های دریانوردی دوردست همواره با مشکلات زیادی مواجه هستند. بنابراین در شرایط مذکور ارتقاء بهره‌وری کارکنان عامل اساسی و تعیین‌کننده‌ای در انجام موفقیت‌آمیز مأموریت‌های محوله توسط ناوگروه‌ها در مأموریت‌های دریانوردی دوردست خواهد بود. هدف اصلی آن تبیین عوامل اثرگذار بر کارائی و ...  بیشتر

24. رابطه هوش هیجانی با هوش معنوی در بین دانشجویان دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره) نوشهر

مسلم گل میمی؛ سید ابراهیم همتی گلیان؛ علی مطلبی

دوره 3، شماره 7 ، زمستان 1395، ، صفحه 10-16

چکیده
  تحقیق به منظور بررسی رابطه ی بین هوش هیجانی با هوش معنوی دانشجویان دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ه) در سال تحصیلی 93 - 94 انجام است. روش تحقیق در‌این مطالعه از نوع توصیفی همبستگی می باشد.  جامعه ی آماری شامل 1340 نفر از دانشجویان دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره) بود که حجم نمونه بر اساس جدول «کرجسی و مورگان»298 نفر تعیین گردید. ...  بیشتر

25. شناسایی و مدل سازی عوامل موثر بر توانمندسازی مدیران

رامین جلالی؛ سیدمهدی الوانی؛ اکبر حسن پور؛ یوسف محب زادگان

دوره 4، شماره 1 ، بهار 1396، ، صفحه 14-29

چکیده
  هدف از انجام پژوهش حاضر ارائه الگووشناسایی ابعاد ومولفه های توانمندسازی مدیران نیروی دریایی ارتش می باشد. این پژوهش از نوع ترکیبی است .در بخش کیفی از روش تحلیل اسناد سازمان ومصاحبه عمیق با خبرگان استفاده شده است ودر بخش کمی به آزمون اعتبار الگوی بدست آمده در بین مدیران وافسران نیروی دریایی ارتش می پردازد. جامعه آماری بخش کیفی شامل ...  بیشتر