کلیدواژه‌ها = مدیریت راهبردی
تعداد مقالات: 1
1. مهارت های راهبردی در مدیریت دانشگاهی

دوره 5، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 135-145

فاطمه سلیمانی؛ فریبا عدلی؛ گلنار مهران