کلیدواژه‌ها = ورزش‌های ساحلی
تعداد مقالات: 1
1. موانع اقتصادی توسعه ورزش‌های ساحلی مطالعه موردی: (بخش مرکزی استان مازندران)

دوره 3، شماره 7، زمستان 1395، صفحه 17-30

مرتضی دوستی؛ ابوالفضل درویشی؛ بهزاد باقریان