کلیدواژه‌ها = سازمان یاد دهنده
تعداد مقالات: 1
1. طراحی و اعتبارسنجی مدل معادلات ساختاری سازمان یاد دهنده برای دانشگاه‌ها

دوره 3، شماره 5، تابستان 1395، صفحه 40-50

منصور دهقان منشادی؛ نرگس سعیدیان خوراسگانی؛ رسول نظری