کلیدواژه‌ها = دانشگاه‌ علوم دریایی امام خمینی‌(ره)
1. ارائه‌ی ملاک‌های ارزیابی دانشگاه‌ علوم دریایی امام خمینی(ره)

دوره 3، شماره 4، بهار 1395، صفحه 28-42

پیمان لطفی پورسبزی؛ نادرقلی قورچیان؛ حمیدرضا آراسته؛ حبیب‌الله سیاری