کلیدواژه‌ها = نیروی دریایی
تعداد مقالات: 7
1. نقش فضیلت سازمانی بر عملکردشغلی کارکنان دانشگاه امام خمینی نیروی دریایی

دوره 7، شماره 1، بهار 1399، صفحه 83-92

حسینعلی تقی پور؛ ابوطالب مطلبی ورکانی


3. بررسی اثربخشی شیوه عضویابی دراستخدام

دوره 6، شماره 1، بهار 1398، صفحه 110-122

داریوش شعبانزاده؛ علی رستمی


4. تأثیر مدیریت دانش بر شاخص‌های فنی عمردهی انقلابی به تجهیزات در نداجا با تاکید بر نقش آموزش

دوره 5، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 49-63

محمدتقی امینی؛ پیمان اخوان؛ محمدرضا مهدوی حاجی؛ حمیدرامین شایگان


5. بررسی شاخص‌های تأثیرگذار بر مدیریت نیروی انسانی در یگان‌های شناور نیروی دریایی راهبردی

دوره 5، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 22-33

علی فکری؛ حسین خانزادی؛ ابوطالب مطلبی ورکانی


6. الگوی طراحی برنامه درسی نیروی دریایی

دوره 4، شماره 1، بهار 1396، صفحه 1-13

علیرضا پورالشریعه؛ حسن بختیاری؛ حمیدرضا حاتمی؛ سیاوش نصرت پناه