کلیدواژه‌ها = حکمرانی خوب
تعداد مقالات: 2
1. تبیین سازه های حکمرانی خوب در نظام آموزش عمومی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 آذر 1398

جعفر نصیرناتری؛ علی خلخالی؛ زهره شکیبائی؛ جواد سلیمانپور؛ اسماعیل کاظم پور


2. طراحی و اعتبار یابی الگوی حکمرانی تربیتی خوب در نظام آموزشی ایران

دوره 6، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 17-36

رضا منیعی؛ نادر سلیمانی؛ ناصر عباس زاده؛ سید موسی طباطبایی