1. طراحی مدل سرمایه اخلاقی سازمان با تأکید بر آموزش در صنعت حمل‌ونقل دریایی (موردمطالعه: اداره کل بنادر و دریانوردی استان مازندران)

حبیب مرادی؛ معصومعلی سلیمیان؛ بهزاد فرخ سرشت؛ قربانعلی آقااحمدی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 اردیبهشت 1398

چکیده
  امروزه، اخلاق به‌عنوان یکی از مهم‌ترین انواع سرمایه، نقش مؤثری در تداوم حیات سازمان‌ها ایفا می‌نماید. هدف پژوهش حاضر، شناسایی مؤلفه‌های سرمایه اخلاقی سازمان و ارائه مدلی از آن با تأکید بر آموزش در صنعت حمل‌ونقل دریایی می‌باشد. نوع پژوهش ازنظر هدف، کاربردی و ازنظر اجرا ترکیبی است. جامعه آماری متشکل از مدیران و کارکنان اداره کل ...  بیشتر

2. ارزیابی و انتخاب برنامه ریزی منابع جامع سازمانی (مطالعه موردی: موسسات آموزش علوم دریانوردی)

داود رضایی؛ علیرضا عالی پور

دوره 6، شماره 2 ، تابستان 1398، ، صفحه 68-88

چکیده
  در این تحقیق با مطالعه‌ی ادبیات موضوع سیستم‌های برنامه‌ریزی منابع سازمان، عوامل مؤثر بر ارزیابی و انتخاب برنامه ریزی منابع جامع سازمانی در موسسات آموزش علوم دریانوردی شناسایی خواهد شد. در این راستا تحقیق نسبتاً جامعی بر روی پژوهش‌های تحقیقاتی، مطالعات موردی، تجربیات شکست و موفقیت عوامل مؤثر بر پیاده‌سازی موفق شناسایی شده و لیست ...  بیشتر

3. آسیب شناسی و بهبود عملکرد حوزه آموزش و سرمایه انسانی در شرکتهای تولیدی با رویکرد تعالی سازمانی

شهرام رستم پور؛ سلیمان ایران زاده؛ ناصر فقهی فرهمند

دوره 6، شماره 2 ، تابستان 1398، ، صفحه 124-145

چکیده
  در این مطالعه نسبت به آسیب شناسی و ارایه پیشنهاداتی جهت بهبود عملکرد در حوزه آموزش و سرمایه انسانی در شرکنهای تولیدی با استفاده از مدل الماس تعالی اقدام به عمل آورده شده است. در این تحقیق پس از جمع آوری داده ها، بررسی ها و تحلیل های کمی، و نهایتا انجام سایت ویزیت، معیارهای اولویت دار جهت توجه و همچنین معیارهای اولویت دار جهت اقدام که ...  بیشتر

4. مشروعیت به‌کارگیری فناوری مین‌های دریایی در زمان صلح، با تأکید بر ضرورت آموزش قواعد کنوانسیون حقوق دریاها

بهزاد سیفی؛ حسین شریفی طراز کوهی؛ کارن روحانی؛ رضا نصیری لاریمی

دوره 5، شماره 4 ، زمستان 1397، ، صفحه 146-163

چکیده
  توسعه و بهکارگیری فناوریهای جدید به عنوان تسلیحات، از قبیل رباتهای نظامی، وسایل بدون سرنشین و مینهای دریایی، منجر به بروز نگرانی‌های جدی و مسائل جدالآمیز بسیاری در زمینه‌های اخلاقی و حقوقی شده است. فناوری مینهای دریایی، یکی از ابزارهایی است که دارای کارکردی دوگانه، و ابزاری موثر در زمان صلح و جنگ میباشد. یقینا، مینگذاری در دریا ...  بیشتر

5. چالش ها و چشم اندازهای حقوقی اعمال صلاحیت رسیدگی ایران در مبارزه با دزدان دریایی، با تأکید بر آموزش حقوق دریاها

خسرو حسین پور؛ شهرام ایرانی

دوره 5، شماره 4 ، زمستان 1397، ، صفحه 108-123

چکیده
  در سال های اخیر و با افزایش دزدی دریایی، برخی از اتباع و کشتی های ایرانی نیز مورد حمله و آسیب از سوی دزدان دریایی قرار گرفته اند و در مقابل تعدادی از این دزدان دریایی نیز توسط کارکنان نیروی دریایی ارتش دستگیر و برای محاکمه به کشورمان فرستاده شده‌اند. علیرغم برخی چالش‌های حقوقی در عرصه حقوق بین‌الملل و داخلی، به نظر می رسد، کشور ایران ...  بیشتر

6. الگوی آموزش شایستگی‌محور فرماندهان راهبردی در جنگ‌های ناهمتراز

مهدی خیراندیش؛ داود غفوری؛ مصطفی لطفی جلال آبادی

دوره 5، شماره 2 ، تابستان 1397، ، صفحه 1-21

چکیده
  آموزش شایستگی‌های مورد نیاز فرماندهان راهبردی در جنگ‌های ناهمتراز به یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های اصلی مدیران دفاعی کشور تبدیل شده است چرا که کیفیت تجهیز فرماندهان به شایستگی‌های مذکور تاثیر قابل‌ملاحظه‌ای در نتیجه این جنگ‌‌ها خواهد داشت. بر این اساس، تحقیق حاضر به ارائه الگوی آموزش شایستگی‌محور فرماندهان راهبردی نظامی در جنگ‌های ...  بیشتر

7. ارائه مدل مدیریت زنجیره تأمین پایدار در صنایع دریایی مطالعه موردی: سازمان صنایع دریایی

بلقیس باورصاد؛ مجید نیلی احمدآبادی؛ طاهره بیرانوند

دوره 5، شماره 1 ، بهار 1397، ، صفحه 29-40

چکیده
  صنایع دریایی جزء صنعت‌هایی محسوب می‌شوند که رعایت مسائل زیست محیطی در آنها بشدت مورد تأکید قرار گرفته است. این صنعت در کشور ما دارای قدمت چند دهه است و ماشین آلات و روش‌های مورد استفاده نیز عمدتاً عمری طولانی دارند. لذا پژوهش درباره یک مدل پایدار در این صنعت ضروری است. جامعه آماری این پژوهشِ کاربردی شامل 724 کارشناس تدارکات و امور کالا ...  بیشتر

8. بررسی اثرات نقش آموزش خانواده، مدرسه و جامعه بر پیشرفت تحصیلی

معصومه علوی اندراجمی؛ صمد ایزدی

دوره 4، شماره 4 ، زمستان 1396، ، صفحه 108-120

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر کارکردهای آموزش خانواده، محیط مدرسه و کلاس و فعالیت‌های فوق برنامه بر پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان بود. روش پژوهش از نوع همبستگی بود و جامعه آماری را کلیه دانش آموزان دختر متوسطه سوم استان مازندران در سال تحصیلی 94-1393 تشکیل می‌دادند. نمونه شامل321 نفر دانش‌آموزان می‌باشند که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ...  بیشتر

9. نقش فن آوری اطلاعات در آموزش علوم دریایی

ابوالفضل قره سوفلو؛ سعید آبچر؛ علی علی محمدپور

دوره 4، شماره 3 ، پاییز 1396، ، صفحه 105-114

چکیده
  هدف از پ‍ژوهش حاضر، بررسی رابطه بین استفاده از فناوری اطلاعات بر افزایش کیفیت تدریس در دانشگاه علوم دریایی(ره) است. برای این منظور پژوهش در قالب تحقیق توصیفی و از نوع پیمایشی انجام گرفت. جامعه آماری این تحقیق حدودا 150 نفر از اساتید و مدیران دانشگاه علوم دریایی است و  بر اساس جدول مورگان و فرمول نمونه گیری کوکران با روش تصادفی ساده ...  بیشتر

10. ارزیابی میزان تأثیر اجرای دوره‌های جانبی دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره) در تحقق اهداف آموزشی نیروی دریایی راهبردی

سیدشهاب الدین حجازی؛ ابوطالب مطلبی ورکانی

دوره 3، شماره 7 ، زمستان 1395، ، صفحه 1-9

چکیده
  تحقیق حاضر با هدف بررسی میزان تأثیر تعدادی از دوره‌های جانبی برگزار شده در دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره) بر تحقق اهداف آموزشی نیروی دریایی راهبردی انجام پذیرفته است. در این تحقیق، جامعه آماری کلیه مدیران و فرماندهان سطوح میانی به بالای نداجا که حداقل 5 سال سابقه مدیریتی و فرماندهی داشته‌اند و تعدادی از دوره‌های جانبی مورد تحقیق ...  بیشتر

11. ارائه مدل تربیت و آموزش کارورزی( دریانوردی) دانشگاه علوم دریایی

علیرضا عالی پور؛ کیومرث نیاز آذری

دوره 1، شماره 1 ، پاییز 1393، ، صفحه 1-12

چکیده
  این تحقیق یک مطالعه کیفی(مصاحبه نیمه ساختاریافته) بوده که با هدف طراحی مدل تربیت و آموزش کارورزی دریانوردی، صورت پذیرفته است. به این منظور، متخصصان علوم دریانوردی که کارورزی‌های دریانوردی را برای دانشجویان دانشگاه علوم دریایی در سه سال اخیر اجرا کرده‌اند، انتخاب شدند و از طریق نمونه‌گیری هدفمند افسران رشته تحصیلی ناوبری و فرماندهی ...  بیشتر

12. بررسی رابطه‌ی آموزش و تربیت نیروی انسانی در نیروی دریایی راهبردی و توسعه بهینه سواحل مکران

ابوطالب مطلبی

دوره 1، شماره 1 ، پاییز 1393، ، صفحه 72-80

چکیده
  هدف از این مقاله بررسی رابطه آموزش و تربیت نیروی انسانی در نیروی دریایی راهبردی با توسعه بهینه سواحل مکران می باشد، پژوهش از نوع توصیفی - همبستگی است و با استفاده از پرسشنامه اطلاعات مورد نیاز از نمونه آماری کسب گردید، بر این اساس، بین 700 نفر از جامعه آماری افسران و درجه داران نیروی دریایی ارتش 248 نفر بصورت تصادفی طبقه ای انتخاب شده ...  بیشتر

13. ارزیابی میزان تأثیر اجرای دوره‌های آموزشی طولی دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره)در تحقق اهداف نیروی دریایی راهبردی

سیدشهاب الدین حجازی

دوره 1، شماره 1 ، پاییز 1393، ، صفحه 61-71

چکیده
     تحقیق حاضر با هدف بررسی میزان تأثیر دوره‌های طولی برگزار شده در دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره) بر تحقق اهداف آموزشی نیروی دریایی راهبردی انجام پذیرفته است. در این تحقیق، جامعه آماری کلیه مدیران و فرماندهان سطوح میانی به بالای نداجا که حداقل 5 سال سابقه مدیریتی و فرماندهی داشته‌اند (691 نفر) در نظر گرفته شده که از میان آنان ...  بیشتر

14. ارتباط استراتژی آموزش شبیه سازهای دریایی با عملکرد حرفه‌ای دریانوردان

آرش یاراحمدی؛ امیر حسینی ارانی؛ ابوطالب مطلبی؛ حمیدرضا تهمک

دوره 1، شماره 1 ، پاییز 1393، ، صفحه 13-30

چکیده
  این تحقیق با استفاده از روش تحقیق ترکیبی کمی و کیفی به بررسی ارتباط استراتژی‌های آموزش با توسعه حرفه‌ا‌ی دریانوردان و آموزش با شبیه سازهای دریایی پرداخته است. جامعه آماری مطالعه حاضر شامل کلیه دریانوردان ایرانی شاغل بر روی کشتی‌های تجاری بالاتر یا مساوی  3000 تناژ خالص، شرکت‌های کشتیرانی و سازمان بنادر بوده است که 250 تن از افسران ...  بیشتر