کلیدواژه‌ها = تفکر انتقادی
تعداد مقالات: 2
1. ساخت و رواسازی مقیاس سنجش تفکر انتقادی مدیران

دوره 7، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 124-137

زینب خواجوند تسکاتک؛ قربان علی آقا احمدی؛ بهزاد فرخ سرشت؛ سعید اسلامی