کلیدواژه‌ها = اثربخشی سازمانی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی نقش میانجی مدیریت دانش بر رابطه بین هوش سازمانی با اثر بخشی سازمانی در سازمان بنادر و دریانوردی استان تهران

دوره 3، شماره 6، پاییز 1395، صفحه 52-64

ام البنین صادقی؛ رسول مهدی خانی؛ فتاح ناظم؛ امیر حسین ناظم