1. بررسی و تحلیل شاخص‌های عملکرد آموزشی دانشگاه علوم دریایی به روش BSC- TOPSIS

علیرضا عالی پور؛ فرامرز نصری

دوره 4، شماره 2 ، تابستان 1396، ، صفحه 45-60

چکیده
  در عصری که صاحب‌نظران دانشگاهی به آن عصر دانایی و دانش محوری لقب داده­اند، بسیاری از فنون و تکنیک‌های به‌کار رفته در سازمان­های تجاری، مانند مهندسی مجدد فرایندها، مدیریت کیفیت جامع، بهبود مستمر، مدل کارت امتیازی متوازن‏، مورد پذیرش دانشگاه­ها و مؤسسات آموزش عالی قرار گرفته­اند. هدف از این پژوهش تعیین جنبه­های مهم ارزیابی ...  بیشتر