کلیدواژه‌ها = الگوی کارول.‏
تعداد مقالات: 1
1. شناسایی و واکاوی مسئولیت‌های اجتماعی دانشگاه

دوره 7، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 33-45

حمید فرهادی راد؛ عبداله پارسا؛ سکینه شاهی؛ مهران بهرامی