کلیدواژه‌ها = " مدل های تدوین استراتژی"
تعداد مقالات: 1
1. فراترکیب الگوهای تدوین راهبردهای مدیریت آموزش و منابع انسانی

دوره 6، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 1-18

عبدالرحیم نوه ابراهیم؛ سعید جعفری نیا؛ اکبر حسن پور؛ اکبر عیدی