کلیدواژه‌ها = هوش هیجانی
تعداد مقالات: 5
5. رابطه هوش هیجانی با هوش معنوی در بین دانشجویان دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره) نوشهر

دوره 3، شماره 7، زمستان 1395، صفحه 10-16

مسلم گل میمی؛ سید ابراهیم همتی گلیان؛ علی مطلبی