کلیدواژه‌ها = "کنوانسیون حقوق دریاها"
تعداد مقالات: 1
1. واکاوی نقش سازمان بین‌المللی دریانوردی در تدوین استانداردهای آموزش، صدور گواهینامه و نگهبانی

دوره 6، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 1-13

حمیدرضا اکبرپور؛ باقر میرعباسی؛ احسان کامرانی