کلیدواژه‌ها = خلاقیت
تعداد مقالات: 2
2. نقش مدل های خلاقیت در مرزشکنی دانش علوم دریایی

دوره 3، شماره 7، زمستان 1395، صفحه 70-81

حمیدرضا نادی