کلیدواژه‌ها = تربیت
تعداد مقالات: 3
1. طراحی و اعتبار یابی الگوی حکمرانی تربیتی خوب در نظام آموزشی ایران

دوره 6، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 17-36

رضا منیعی؛ نادر سلیمانی؛ ناصر عباس زاده؛ سید موسی طباطبایی


3. ارائه مدل تربیت و آموزش کارورزی( دریانوردی) دانشگاه علوم دریایی

دوره 1، شماره 1، پاییز 1393، صفحه 1-12

علیرضا عالی پور؛ کیومرث نیاز آذری