کلیدواژه‌ها = فرهنگ سازمانی
تعداد مقالات: 2
2. توسعه آموزش های دریایی از طریق مهندسی فرهنگ سازمانی

دوره 5، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 22-31

بهزاد فرخ سرشت