نویسنده = سید ابراهیم همتی گلیان
تعداد مقالات: 3
1. بررسی تأثیر معنویت در سازمان بر اشتیاق شغلی پرسنل منطقه یکم نیروی دریایی راهبردی ارتش جمهوری اسلامی ایران

دوره 4، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 33-47

صادق اقبالی؛ سید ابراهیم همتی گلیان؛ محمدعلی رعیت پیشه


2. رابطه هوش هیجانی با هوش معنوی در بین دانشجویان دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره) نوشهر

دوره 3، شماره 7، زمستان 1395، صفحه 10-16

مسلم گل میمی؛ سید ابراهیم همتی گلیان؛ علی مطلبی