نویسنده = افشین متقی
تعداد مقالات: 1
1. برررسی آموزش و تاکتیک‌های ژئواستراتژیک ارتش جمهوری اسلامی ایران درجریان جنگ‌های ناهمتراز

دوره 3، شماره 7، زمستان 1395، صفحه 97-107

سیدمحمدجواد سیدی فرد؛ افشین متقی؛ حمید رضا کلثومیان