نویسنده = علیرضا عالی پور
تعداد مقالات: 6
3. تحلیل میزان سازگاری دانشجویان با محیط دانشگاه علوم دریایی

دوره 5، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 64-76

علیرضا عالی پور؛ ترانه عنایتی؛ محمدرضا طالعی پور


4. بررسی و تحلیل شاخص‌های عملکرد آموزشی دانشگاه علوم دریایی به روش BSC- TOPSIS

دوره 4، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 45-60

علیرضا عالی پور؛ فرامرز نصری


5. طراحی الگوی مفهومی شبکه های زایشی دانش علوم دریایی

دوره 3، شماره 4، بهار 1395، صفحه 1-12

ابوطالب مطلبی؛ علیرضا عالی پور


6. ارائه مدل تربیت و آموزش کارورزی( دریانوردی) دانشگاه علوم دریایی

دوره 1، شماره 1، پاییز 1393، صفحه 1-12

علیرضا عالی پور؛ کیومرث نیاز آذری