نویسنده = سیدعباس رضوی
تعداد مقالات: 1
1. ارائه مدلی برای ارزیابی درونی گروههای آموزشی دانشگاه های دولتی ایران با رویکرد فراارزیابی

دوره 6، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 52-67

حجت غلام زاده؛ سکینه شاهی؛ حمید فرهادی راد؛ سیدعباس رضوی