نویسنده = سکینه شاهی
تعداد مقالات: 2
1. شناسایی و واکاوی مسئولیت‌های اجتماعی دانشگاه

دوره 7، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 33-45

حمید فرهادی راد؛ عبداله پارسا؛ سکینه شاهی؛ مهران بهرامی


2. ارائه مدلی برای ارزیابی درونی گروههای آموزشی دانشگاه های دولتی ایران با رویکرد فراارزیابی

دوره 6، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 52-67

حجت غلام زاده؛ سکینه شاهی؛ حمید فرهادی راد؛ سیدعباس رضوی