نویسنده = حسن اسدزاده
تعداد مقالات: 1
1. طراحی الگوی جامع برنامه درسی مغز محور درآموزشهای سازمانی (آندروگوژی)

دوره 6، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 37-58

سقا افراخته؛ حسن اسدزاده؛ ابوالفضل کرمی