1. الگوی آموزش شایستگی‌محور فرماندهان راهبردی در جنگ‌های ناهمتراز

مهدی خیراندیش؛ داود غفوری؛ مصطفی لطفی جلال آبادی

دوره 5، شماره 2 ، تابستان 1397، ، صفحه 1-21

چکیده
  آموزش شایستگی‌های مورد نیاز فرماندهان راهبردی در جنگ‌های ناهمتراز به یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های اصلی مدیران دفاعی کشور تبدیل شده است چرا که کیفیت تجهیز فرماندهان به شایستگی‌های مذکور تاثیر قابل‌ملاحظه‌ای در نتیجه این جنگ‌‌ها خواهد داشت. بر این اساس، تحقیق حاضر به ارائه الگوی آموزش شایستگی‌محور فرماندهان راهبردی نظامی در جنگ‌های ...  بیشتر