نویسنده = مجید نیلی احمدآبادی
تعداد مقالات: 1
1. ارائه مدل مدیریت زنجیره تأمین پایدار در صنایع دریایی مطالعه موردی: سازمان صنایع دریایی

دوره 5، شماره 1، بهار 1397، صفحه 29-40

بلقیس باورصاد؛ مجید نیلی احمدآبادی؛ طاهره بیرانوند